English

 


אלימות וטרור
מקרה מבחן: דלאל מוגרבי, ממחבלת לגיבורה לאומית
עיתונאית פלסטינית משווה את יום השנה לפעולת הטרור של דלאל מוגרבי ליום האם ויום האישה הבינלאומי
אל-חיאת אל-ג'דידה - 09/03/2010
 


נפוד אל-בכרי, כתבת בעיתון הרשמי של הרשות, "אל-חיאת אל-ג'דידה":
     "אבותינו אמרו בפתגמים שחודש מרץ הוא חודש רעידות האדמה והגשמים, ואנו אומרים שחודש זה הוא חודש של נשים, ורדים ופרחים - ואיך לא כך, כשיש בו אירועים הקשורים בנשים, ביניהם השמונה במרץ [יום האישה הבינ"ל], יום האם, יום השנה להפיכתה לשהידה של הגיבורה דלאל מוגרבי, קרב אל-כראמה, חג האביב, ומספר רב של אירועים לאומיים ו[ימי שנה ל]מעשי טבח של הכיבוש."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat