English

 


סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
יחסי פת"ח-חמאס
שר ההקדשים ברש"פ: אמצעי התקשורת של חמאס מסיתים לפילוג בעם
אל-חיאת אל-ג'דידה - 16/08/2010
 


      "שר ההקדשים וענייני הדת, דוקטור מחמוד אל-הבאש, הכחיש אתמול את קיומם של הסכם או התייעצויות בין משרדו לבין גורמים ישראלים, הקובעים כי יונמך קול הקריאה לתפילה במסגדי הגדה, על פי דרישתם של המתנחלים. הוא תאר את דיווחי התקשורת בעניין כשקרים מפוברקים וכבדייה חסרת כל שחר, ותו לא.

במהלך מסיבת עיתונאים שערך במרכז התקשורת הממשלתי בראמאללה, האשים דוקטור אל-הבאש אמצעי תקשורת מקורבים לחמאס ברצועה - על רקע מה שהם פרסמו בעניין ההנמכה, כשהם מצטטים עיתון עברי - בהפצת שקרים, בקשירת קשר, וייתכן שגם בשיתוף פעולה עם הכיבוש, כדי לבצע תוכנית לבלבול החברה הפלסטינית וליצירת פתנה [מלחמת אחים] בין בני העם האחד."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat