English

 


סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
יחסי פת"ח-חמאס
שר ההקדשים ברש"פ מבקר את מתקפת החמאס על היתרון שנתנה לנתניהו
Israeli TV Ch2 (dont Use) - 03/09/2010
 


דרשת יום שישי ממסגד יראת השמים (מסג'ד א-תקוא) ברמאללה, מפי שר ההקדשים, מחמוד אל-הבאש (יום שישי האחרון של חודש רמצ'אן):

     "איננו רוצים להשמיץ אף אחד, אך אנו שואלים שאלה, ונשאל אותה בשיא הכנות והמרירות: מהו סוד העיתוי לביצוע פעולות חמושות בגדה המערבית? אנו רוצים לדעת את סוד העיתוי. נהרג השייח' עבד אל-עזיז אל-רנתיסי. נהרגו המנהיגים בעזה. עזה נכתשה במלחמה האחרונה, כתוש נכתשה, ולא שמענו דבר. לא שמענו כדור. לא ראינו איש, לא ראינו אף אחד. האנשים בגדה המערבית יצאו אל הגדר, קראו תיגר על ההתנחלות, על הגדר, על הדיכוי, על גניבת הקרקעות, בהתנגדות עממית, מבלי שראינו מהם [מחמאס] אף אחד. היכן הם היו?

ופתאום! ופתאום! ברגע שהנשיא אבו מאזן הגיע לוושינגטון, ברגע שנתניהו מצא את עצמו בפינה, דחוק, נאלץ לסגל ולהתאים את עצמו לגישה הבינ"ל, פתאום באה ההקלה לנתניהו, והמצוקה פקדה את הפלסטינים. הפעולה הזאת הקלה על ראש הממשלה הישראלי, ומיד אחריה שמענו את נשיא ארה"ב מדבר רק על ביטחון ישראל. כל הסוגיות הצמצטמו לכדי ביטחונה של ישראל. מי זה אשר הכשיר להם את הנסיבות הללו? אלו אשר עמדו [מתקן את עצמו]... לא אגיד אלו שביצעו, לפחות. אלו שתכננו, ונתנו אור ירוק, ונתנו את ההחלטה המדינית. הלוואי שההחלטה המדינית היית מגיעה מפלסטין, הלוואי שהיא הייתה מגיעה מעזה. היא מגיעה מטהראן. [פותח בשורה של השמצות והאשמות נגד השיעה וקשרי חמאס-איראן].

משם מגיעה ההחלטה. לא למען פלסטין, ולא למען ירושלים, ולא למען הדת, ולא למען האומה, אלא כדי להשחית את המהות הפלסטינית, וכדי להנציח את מציאות הכיבוש, וכדי להציל את נתניהו מהמצוקה הפוליטית שבה הוא מצא את עצמו. לטובת מי זה? ואחר כך הם מדברים על ההתנגדות. השבח לאל! אחד מהם הולך למסגד במחוז חברון, מסית את האנשים לצאת מהמסגד ביום שישי, ונותן חוות דעת הלכתית [פתווא] שתפילת יום שישי במסגד הזה בטלה.

פתוות שאינני יודע מנין הם מביאים אותן. אין להן קשר לדת. אם הן [חלק] מהדת – שייתנו לנו הוכחה. התנהלות פוליטית שאין לה קשר לאינטרס של העם הפלסטינית, ואם יש לה קשר לאינטרס של העם הפלסטיני – שיסבירו לנו, שיסבירו לנו את סוד הגאונות הזאת שמאחורי עיתוי הפעולות הללו שכל עניינן לחסום את הדרך בפני הנשיא אבו מאזן, ולפתוח את הדרך בפני ראש הממשלה הישראלי נתניהו לעוד התנחלות, ולעוד התחמקות, ולעוד אלימות ולעוד דברים פסולים שהוא מנסה לכפות כעובדה בשטח על העם הפלסטיני. [מדגיש כי מקור הסמכות שלהם היא הדת; ממשיך לתקוף את השיעים, בטענה שהם מנסים לגדף את הצחאבה מעל בימות פלסטין. מדגיש כי הדבר לא יקרה אלא על גופותיהם המתות של הפלסטינים, כל עוד פלסטין סונית.]

אני שואל, אלו אשר אינם רוצים שהנשיא ילך למו"מ, מה האלטרנטיבות שלהם? הנשיא עמד בפני כל הערבים בפסגה הערבית ואמר 'אם אינכם רוצים מו"מ, תנו לי אלטרנטיבה אחרת.' לכל הערבים. 'האלטרנטיבה האחרת, אתם מוכנים לאלטרנטיבה האחרת?' כולם אמרו 'לא'. ואנו שואלים אפילו את הפלגים הפלסטיניים, יש לכם אלטרנטיבה למו"מ? בבקשה. אנחנו מאחוריכם. אנחנו חיילים יחד איתכם, אם יש לכם אלטרנטיבה. אין אלטרנטיבה!"

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat