English

 


סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
יחסי פת"ח-חמאס
בכיר חמאס קורה לפת"ח וחמאס להתאחד, כדי לגרש את היהודים מ"פלסטין"
אל-קודס - 06/11/2010
 


כותרת הכתבה: "מחמוד א-זהאר: גירוש היהודים מפלסטין קרוב, כמו שבריטניה וצרפת גירשו אותם"
     "בכיר חמאס, מחמוד א-זהאר אמר כי 'תהליך גירוש היהודים מהארצות שאותן הם השחיתו – נמשך; והם עתידים להיות מגורשים מפלסטין כפי שגירשו אותם בריטניה, צרפת, בלגיה, רוסיה, גרמניה וארצות אחרות.' הוא אמר כי 'שרשרת הגירושים נמשכת, והיא מגיעה. אנו איננו פחות נכבדים מהעמים שגירשו אותם. מועד הגירוש שלהם קרוב אלינו, בעזרת אללה. האומה היחידה שקיבלה אותם הייתה האומה האסלאמית, והיא נתנה להם הגנה וביטחון, לאחר שהם גורשו מכל קצוות העולם. אך אין להם מקום בינינו בעקבות פשעיהם. הם יגורשו, ואנו נחזור ונתפלל במסגד אל-אקצא.'

א-זהאר אמר, בוועידה עממית לזכר טבח ח'אן יונס בשנת 56', כי 'המתנה שהפלסטינים יגישו לבנים ולנכדים של המצריים אשר מתו כשהידים בח'אן יונס, תהיה תפילה במסגד אל-אקצא בקרוב.'

הוא קרא לעולם כולו להשיב על שאלות הפלסטינים: מדוע גורשו היהודים מארצותיהם? ואמר: 'התשובה ידוע – הם בגדו וגנבו וגזלו, והשחיתו את הארצות. לכן אין לנו אלא להזכיר את פשעיהם נגד האנושות, לאורך ההיסטוריה.'

א-זהאר פנה לתנועת פת"ח ואמר: 'הבו, ונאחד את דברנו ואת שורותינו, ונניף את דגלנו ונשחרר את אדמתנו ומקומותינו הקדושים בדם. ובאשר למשא ומתן חסר התוחלת, אתם כבר טעמתם את מרירותו.'"

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat