English

 


מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
סרטוני "פרידה" לפני התאבדות

Share |
הקודם הבא

מחבל של פת"ח שדקר אזרח ישראל - "מקדיש את עצמי לשמירה על [מסגד] אל-אקצא ולהגנה על אדמתנו הכבושה"
מחבל פת"ח בראא' עיסא: "בשם אללה הרחמן והרחום. 'אל תחשוב את הנהרגים למען אללה למתים. לא, כי חיים הם.' (קוראן, 169:3, על פי תרגום רובין) בשמי ובשם העם הפלסטיני, אני, בן ירושלים, בראא' כאיד פאיק עיסא, תעודת זהות 40630297, מקדיש את עצמי לשמירה על [מסגד] אל-אקצא ולהגנה על אדמתנו הכבושה, מתוך כוונה טהורה ולמען אללה, וכתשובה מוחצת לנשינו האצילות הזועקות: 'האסלאם, הושיענו!' ובהיותי במלוא כוחותיי השכליים והגופניים. אני מקדיש עצמי מרצוני לביצוע פעולה זו, ללא הכוונה או לחץ מכל גורם שהוא. אחיי, בני הנוער! השהאדה היא המעלה הנעלה ביותר, ואני דוחק בכם ללכת בדרך השחרור והשהאדה. אחיכם [לאמונה] באללה, בראא' עיסא, בן גדודי השהידים אל-אקצא, הזרוע הצבאית של תנועת פת"ח. עליכם השלום ורחמי אללה וברכתו."

בראא' עיסא – מחבל פלסטיני שדקר ופצע ישראלי ב-06/11/2015 סמוך למרכול באזור שער בנימין מצפון לירושלים. ביום הפיגוע הוא העלה סרטון שבו הוא מודיע על הכוונה לעשות פיגוע. ב-07/11/2015 הרש''פ טענה שעיסא הסגיר את עצמו לכוחות הביטחון הפלסטינים. מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" לא הצליח לאמת מידע זה.
ערוץ היוטיוב "תמיכה באינתיפאדה" 06/11/2015 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat