English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
ישראל והיהודים - סכנה לאנושות
דרשה בטלוויזיה הפלסטינית: היהודים הם אויביי אללה, הנביא אמר "הרגו את היהודים"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 29/01/2010
 


דרשה הקוראת לרצח עם של היהודים בטלוויזיה הפלסטינית, הנמצאת בשליטתו של יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס:

"הכיבוש המתועב בפלסטין של אדמתה ושל מקומותיה הקדושים מצד המונגולים החדשים האלה, ומה שהם מבצעים על האדמה הקדושה, המבורכת והטהורה הזאת - הרג, התנקשות, הרס, הפקעה, ייהוד, הצקות וביתור המולדת. זוהי הוכחה ברורה לעוינות, לגזענות שאין דומה לה ולנאציזם של המאה ה-20. היהודים, אויביי אללה ושליחו, אויביי האנושות בכלל, ואויביי הפלסטינים בפרט, הם נלחמים בנו בכל צורות הפשע והנה אתם רואים, שאפילו המסגדים לא ניצלו מגזענותם.
האיבה עם היהודים היא דתית [אמונית], האיבה עם היהודים היא דתית [אמונית], עוד לפני שזו איבה בשל כיבוש או בשל אדמה.

האם העם הפלסטיני לא היה הבעלים של הפרדסים של חיפה ויפו?! האם העם הפלסטיני לא היה הבעלים של הבניינים של שייח' מוניס [כיום רמת אביב], צפת ועכו?! ומהפרדסים וייצוא פירות ההדר, [העם הפלסטיני עבר] לאונר"א ולכרטיסי האספקה [תלושים לקבלת קצבת מזון]; ומהבניינים וחופי הים התיכון, אל מחנה הפליטים ואל הגלות. מדוע, הו אומת הניצחון והשהאדה! מדוע, הו אומת האסלאם! מפני ששכחנו את מה שהוזכר לנו, מפני ששכחנו את מה שהוזכר לנו ואללה אפשר ליהודים להעניש אותנו.

"הו מוסלמים! היהודים הם היהודים. היהודים הם היהודים. גם אם החמורים יפסיקו לנעור, הכלבים יפסיקו לנבוח, הזאבים ליילל והנחשים להכיש, היהודים לא יפסיקו להיות עוינים למוסלמים. הנביא אמר כי אם שני יהודים יימצאו לבד עם מוסלמי, הם רק יחשבו על להרוג אותו. הו מוסלמים! הארץ הזאת לא תשתחרר, המקומות הקדושים האלה והמסגדים האלה לא ישתחררו, אלא באמצעות החזרה אל הספר של אללה, ועד אשר כל המוסלמים יהיו מוכנים להיות לוחמי ג'יהאד למען אללה ולמען התמיכה בפלסטין, העם הפלסטיני, האדמה הפלסטינית והמקומות הקדושים של פלסטין. הנביא אומר: 'תילחמו ביהודים ותהרגו בהם." הקש כאן לצפייה בסרטון

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat