English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
ישראל והיהודים - סכנה לאנושות

Share |
הקודם הבא

אנטישמיות ברש"פ: היהודים "שולטים בתקשורת, בכסף, בעיתונות, במשאבים"
עימאד חמתו, מרצה לפרשנות קוראן, אוניברסיטת פלסטין, עזה, ומנחה תכנית בנושא האסלאם בטלוויזיה הפלסטינית:
"ישראל עמלה קשות למען ייהוד האדמה, אך לא הסתפקה בכך. [ישראל] עמלה למען דבר נוסף, שהוא ייהוד התרבות, [כדי] שהמשכיל הערבי יאמץ את הרעיון של קבלת ישראל בתור גוף מוכר ובתור ישות שיש לה זכות קיום. ישראל, המדינה הפולשת, הגידול הסרטני - כבר אמרנו בעבר שהיא גידול סרטני - ישנם משכילים רבים שמדברים על דו קיום והושטת היד לשלום, [ואומרים] שישראל היא חלק מן האזור. הערבים האצילים ביותר מבחינת הערביות שלהם היו אלה שיצאו בגאון ואמרו: ״אין קיום לישראל!״ מי שלא אמר זאת נחשב למנודה. מי שאומר כיום ״ישראל מוכרחה להתקיים״ נחשב למקובל... הם [היהודים] מלווים בריבית. לכן, שימו לב, כספי הריבית והבנקים גובי הריבית, ניתן למנות על כף יד אחת את מי ששולטים בכסף בעולם, אנשים מועטים - כולם משתייכים לעולם היהודי. הם שולטים בתקשורת, בכסף, בעיתונות, במשאבים ובתכניות."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 01/05/2015 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat