English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
ישראל והיהודים - סכנה לאנושות

Share |
הקודם הבא

הטלוויזיה הפלסטינית: "היהודים הם אויבי אללה והאנושות - הירגו בהם!"
נאום המשודר בטלוויזיה הפלסטינית:
"היהודים, אויבי אללה ושליחו, אויבי אללה ושליחו,
אויבי האנושות בכלל, ואויבי הפלסטינים בפרט.
היהודים הם היהודים.
גם אם החמורים יפסיקו לנעור,
הכלבים לנבוח, הזאבים ליילל,
והנחשים להכיש,
היהודים לא יפסיקו להיות עוינים למוסלמים.
אם שני יהודים יהיו לבד עם מוסלמי, הם יחשבו רק להרוג אותו.
'אתם תילחמו ביהודים ותהרגו בהם עד שהעץ והאבן ידברו ויאמרו: הו מוסלמי, הו עבד אללה, הנה יהודי מאחוריי - בוא והרגהו!"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 29/01/2010 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat