English

 


עלילות
עלילה: ישראל מפיצה איידס וסמים
ישראל מחריבה ערכים פלסטיניים באמצעות סמים
אל-חיאת אל-ג'דידה - 22/03/2009
 


     "באשר לסיבות שהביאו להופעה ולהפצת הסמים הסביר ראא'ד [דרגה מקבילה לרב-סרן] לוטפי אשתיה [מנהל המאבק בסמים במחוז רמאללה], הן מונות בראש ובראשונה את הכיבוש, אשר שם לו למטרה להחליש ולהרוס את הערכים והמידות של הצעירים, החברה והמשפחה הפלסטינית."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat