English

 


עלילות
עלילה: ישראל מפיצה איידס וסמים
ישראל רוצה סוחרי סמים קרוב לאזורים הפלסטיניים
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 26/05/2009
 


 מנהל המאבק בסמים במשטרת רמאללה ואל-בירה, ראא'ד לטפי אשתיה:
    
"למעשה, תוצאות החקירה המצויות בידינו הן כי מרבית או כל הסמים המגיעים לשטחי הרשות הפלסטינית הם דרך ישראל... אין לנו, בתור הרשות הפלסטינית, כל שליטה באזור א-ראם [צפונית לירושלים, בו נפוצים הסמים]. כמו כן, הישראלים מעוניינים שיהיו סוחרי סמים באזור הזה."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat