English

 


עלילות
עלילה: ישראל מפיצה איידס וסמים
ישראל מפיצה סמים בקרב התלמידים הפלסטינים ומוסדות התרבות
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 10/11/2009
 


במסגרת דיווח חדשותי בטלוויזיה הפלסטינית:
    
"הכיבוש בירושלים פועל באופן מתמשך לחיסול התלמיד הירושלמי ומוסדות התרבות בכך שהוא רודף אותם, עוצר אותם, מונע מהם להגיע לבתי הספר שלהם ומנסה לכפות עליהם את תוכנית הלימודים הישראלית בירושלים. בנוסף לכך הוא מקל על הפצת כל סוגי הסמים בין התלמידים."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat