English

 


עלילות
עלילה: ישראל מפיצה איידס וסמים
ישראל מפיצה סמים, משתמשת בפלסטינים ככלי עזר לכיבוש
ערוץ אל-פילסטיניה (פת"ח) - 09/12/2009
 


תכנית בטלוויזיה הפלסטינית, בשם "עין על ירושלים", שידרה פרק העוסק בשימוש בסמים, החוזר על קו ההכפשה לפיו ישראל מפיצה סמים בקרב הפלסטינים בכדי לפגוע באוכלוסייה. התכנית חוזרת על הטענה כי ישראל משחדת פלסטינים להמשיך השימוש בסמים, ומציע 3,500 ש"ח לכל מכור. בשנת 2003, הוצגה טענה כי הסכום עומד על 4,500 ש"ח

מושל מחוז ירושלים, עדנאן אל-חוסייני, דיבר על ההתנחלויות: "כדי שהאדמה הזאת תהיה ריקה בשבילם כפי שהם רוצים, מגיע תפקיד הכשלת האדם דרך הסמים ודרכים אחרות, כדי שהאדם יהיה בלי תפקיד ואז האדמה תהפוך להיות כפי שהם רוצים."

הקריינית:  "מה שקורה בירושלים זה ייהוד של האבנים והאוכלוסיה. כדי להבטיח את המשך ההתמכרות של [הפלסטיני] הירושלמי, הגורמים הישראליים הרלוונטיים משלמים "קצבת אבטלה", בסכום של 3,500 שקלים לכל מכור. כל אחד [מהמכורים] נבדק פעם בשנה, ובמידה וזה השתקם, ישראל מבטלת את הקצבה. הדבר מהווה תמריץ [עבור המכור] להמשיך להשתמש בסמים."

הממונה על תיק ירושלים בתנועת פת"ח, חאתם עבד אלקאדר: "זה מסר מישראל שהמכור צריך להישאר מכור כדי שיקבל משכורת, זאת מדיניות ישראלית חדשה כדי להמשיך את ההתמכרות ולא לרפא אותה."

הקריינית: "הפרויקט הישראלי הזה נותן לבחור הירושלמי ליפול ברשת הכיבוש, הם [ישראל] רוצים להפוך את אלה [הבחורים הירושלמים], לכלים שישרתו את הפרויקט הישראלי בירושלים. באופן אוביקטיבי הכיבוש הצליח בהגשמת מטרתו לפגוע בחברה הירושלמית באמצעות הסמים, לכיבוש יש אמצעים מספיקים כדי להפיץ את הרעל שלו בחברה הירושלמית... הכיבוש הישראלי ידע בוודאות שהירושלמים הם המכשול העיקרי להקמת מדינתם עיר הבירה נצחית משלהם, בשביל זה פנו לפרק את החברה הירושלמית, ולהפיץ שחיתות חברתית, במטרה להפוך את הבחורים שלנו לשם בלי זהות וצורה בלי תוכן."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat