English

 


עלילות
עלילה: ישראל מפיצה איידס וסמים
ישראל מפיצה איידס וסמים
אל-חיאת אל-ג'דידה - 24/06/2010
 


     "בכירים במנגנוני הביטחון ובמשרד הבריאות הסכימו אתמול פה אחד על הצורך להילחם בסמים בחברה הפלסטינית ובמחלות המועברות כתוצאה מכך, כמו מחלת האיידס. במהלך השתתפותם בסדנא של משרד הפנים שנערכה בעיר רמאללה בחסות לשכת האו"ם לענייני סמים ופשיעה (UNODC) - תחת הכותרת 'תפקיד כוחות הביטחון בהתגוננות מפני נגיף ה-HIV בקרב משתמשים בסמים במרכזי הגמילה והשיקום' - הדגישו מומחים כי לתופעה זו ממדים פוליטיים הקשורים בתמיכתו של הכיבוש הישראלי בהתפשטות הנגע הזה, במיוחד באזורי ירושלים; וממדים בריאותיים, חברתיים וכלכליים.
ראש המנהלה הכללית למלחמה בסמים, עקיד [דרגה המקבילה לאל"מ] עבד אלג'באר ברקאן התייחס למחקר שהתקיים בקרב 400 מכורים לסמים, שהעלה כי 55% מהמשתמשים בסמים סובלים מדלקת כבד כתוצאה מהעברת מחלות באמצעות הזרקה. הוא הוסיף: "הנגע הזה הינו בעיה פוליטית הניזונה על ידי ישראל."

[הערה: העללת ישראל בהפצת סמים ואיידס נפוצה בקרב הרש"פ במשך שנים, ובאה לידי ביטוי ביוני באירוע למלחמה בסמים בקרב פלסטינים, שנערך בחסות האו"ם ברמאללה. התקשורת הפלסטינית לא הזכירה את תגובות נציגי האו"ם לעלילות שווא אלו.]

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat