English

 


עלילות
עלילה: ישראל חותרת לשלוט מנהר הפרת ועד הנילוס

Share |
הקודם הבא

שחקנים מגלמים ילדים יהודים שלומדים כי ארץ ישראל משתרעת מהפרת לנילוס‬
שחקנים מגלמים ילדים יהודים:
"ארץ ישראל מהנילוס לפרת
ארץ ישראל מהנילוס לפרת
ארץ ישראל מהנילוס לפרת
ארץ ישראל מהנילוס לפרת"

הטלוויזיה הפלסטינית הרשמית,מאות פעמים 2001-2009
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 01/01/2009 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat