English

 


עלילות
עלילה: "הפרוטוקולים של זקני ציון"
הרש"פ: "הפרוטוקולים" והתלמוד מורים ליהודים להרוג לא-יהודים
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 04/08/2006
 


ד"ר אחמד בהאר, סגן מזכיר המועצה המחוקקת ברשות:
     "התלמוד השקרי שלהם, התנ"ך השקרי שלהם והפרוטוקולים של זקני ציון קוראים להרג ילדים, נשים וגברים."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat