English

 


עלילות
עלילה: "הפרוטוקולים של זקני ציון"
שידורי אל-ג'זירה מכוונים על ידי "הפרוטוקולים של זקני ציון"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 19/10/2009
 


נג'את אבו-בכר, חברת המועצה המחוקקת מטעם פת"ח:
     "[אל-ג'זירה] הוא הערוץ היחידי בעולם הערבי שנוהג בדרך של חרחור ריב. שנית, הערוץ הזה הוא ערוץ שהכיבוש המציא והורה על כל מהלכיו, על כל פרטיו ועל כל תוכניותיו ועל כל יעדיו - [על פי] 'הפרוטוקולים של זקני ציון.' אם תלך לקרוא את 'הפרוטוקולים של זקני ציון,' תמצא שהערוץ הזה הוא זה שמעביר את [רוח] 'הפרוטוקולים של זקני ציון.' הדבר הכי חשוב ש'הפרוטוקולים של זקני ציון' רוצים, הוא ליצור כותרות חדשות על פי הקריטריונים שתואמים את רצונות הכיבוש."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat