English

 


עלילות
עלילה: "הפרוטוקולים של זקני ציון"

Share |
הקודם הבא

האימאם של אל-בירה: הפרוטוקולים של זקני ציון זה תוכנית יהודית "לשלוט בעולם"
צאלח אל-מעטאן, אימאם מסגד אל-בירה: "מדבריהם של אויבינו: 'כוס יין ואשה יפה יכולים להרוס את אומת מוחמד יותר מאלף תותחים; עלינו לפעול למיטוט המוסר כדי שייקל עלינו לשלוט בעולם.' בפרוטוקולים של זקני ציון."
03/02/2013 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat