English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
מקרה מבחן: הצגת היהודים כקופים וחזירים

Share |
הקודם הבא

בכיר בפת"ח: כינוי יהודים "צאצאי קופים וחזירים" הוא "לא חלק מערכי המוסר שלנו"
חבר המועצה המהפכנית של פת"ח, מוופק מטר: "הם [חמאס] אמרו [עלי]: 'נראה כי מוופק מטר הוא מצאצאי הקופים והחזירים, לפי המראה וצורת החשיבה.' זאת גזענות... כמובן שהם משתמשים בביטוי הזה לגבי החברה היהודית. זה מצער. כמו כן אנו דוחים את המונחים האלה כי הם לא חלק מערכי המוסר שלנו, לחלוטין לא."
ערוץ עודה וערוץ עודה בפייסבוק (בהנהלת פת"ח) 23/02/2015 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat