English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
מקרה מבחן: הצגת היהודים כקופים וחזירים

Share |
הקודם הבא

שיח שנאה לילדים בטלוויזיה הפלסטינית
"אללה ברא ויצר אותי
הוא הוסיף לי גאווה, ועשה אותי לפלסטיני
הוא הפיץ את קריאת התגר כמו הדם בעורקיי
גרמתי למהפכה לפרוץ כמו אבני טיט
הנפתי את דגלי הניצחון הוודאי:
ספרו של אללה [הקוראן] ומסורת המכובד שבנביאים [מוחמד]
ואני קראתי בקול הצדק הנסתר
הצתתי את אש הרי הגעש תחת רגליהם
סירבתי להיות כנוע ושפל
דחיתי [הכל] מלבד למות בכבוד אשר יחיה אותי
מתוך אומה אשר שכחה את מעשי הגבורה של המוסלמים
עומר בן אל-ח'טאב וצלאח א-דין (מצביאים מוסלמים שכבשו את ירושלים)
מבין שריקות הכדורים אני שר:
'תחי אומת פת"ח ואבו עמאר (יאסר ערפאת)
אויבי אללה הם בני החזירים (כינוי ליהודים במסורת האסלאמית)
שהשחיתו ועקרו את עצי הזית והתאנה
רצחו ילדים באמצעות רובים, כמו נחשים
כרתו את אבריהם באמצעות אבנים וסכינים
אנסו את הנשים בכיכרות
טימאו את ספרו של אללה [הקוראן] לעיניי מיליונים
היכן אומת האסלאם?
היכן אומת האסלאם לוחמי הג'יהאד?
היכן יראת אללה בירושלים אשר נטמאה על ידי הציונים?

מנחה: "בראוו, כפיים, כפיים, כפיים להדיל."
23/03/2013 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat