English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
מקרה מבחן: הצגת היהודים כקופים וחזירים

Share |
הקודם הבא

ילדות בטלוויזיה הפלסטינית: יהודים הם "הרעים ביותר מבין הבריות, קופים ברבריים, חזירים ארורים"
כתבת בטלוויזיה הפלסטינית: "בואו נכיר את הבנות האלה שרוצות לדקלם שיר קצר."

ילדה 1: "אין לי פחד מהרובה
משום שהמוניכם [חיים] באשליה והם עדרים טיפשים
ירושלים היא אדמתי, ירושלים היא כבודי
ירושלים היא ימיי וחלומותיי הוורודים
אתם שרצחתם את נביאי אללה יראי השמיים
אתם שהתחנכתם על שפיכות דמים
שפלות וקשיים נגזרו עליכם
הו בני ציון, הרעים ביותר מבין הבריות
הו קופים ברבריים, חזירים ארורים."

ילדה 2: "ירושלים אינה המאורה שלכם, ירושלים מתנגדת להמוניכם
ירושלים מקיאה מקרבה את טומאתכם
משום שירושלים, טמאים שכמותכם, היא תמה ויראת שמיים
וירושלים, טינופת שכמותכם, היא נקייה וטהורה
אין לי פחד מהברבריות
כל עוד לבי הוא הקוראן שלי והעיר שלי
כל עוד יש לי את זרועי ואת אבניי
כל עוד שאני בן-חורין ואינני סוחר בסוגיה שלי
לא אירא מהמוניכם ולא אפחד מהרובה."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 03/07/2013 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat