English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
מקרה מבחן: הצגת היהודים כקופים וחזירים

Share |
הקודם הבא

מסר שנאה אסלאמי בטלויזיה הרשמית של הרש"פ: "היהודים הם הרעים מבין הבריות...קופים ברברים,חזירים ארורים"
אחמד, משורר פלסטיני:
"ירושלים היא אדמתי ועזה היא כבודי
ירושלים היא ימיי וחלומותיי הוורודים
אתם שהתחנכתם על שפיכות דמים, אתם שרצחתם את נביאי אללה יראי השמיים
שפלות וקשיים נגזרו עליכם
הו בני ציון, הרעים ביותר מבין הבריות, הו קופים ברבריים, חזירים ארורים
כל עוד לבי הוא הקוראן שלי והעיר שלי, כל עוד יש לי את זרועי ואת אבניי
כל עוד שאני בן-חורין ואינני סוחר בסוגיה שלי, לא אירא מהמוניכם
על מותניי חגורתי, ועל כתפיי הרובה שלי."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 12/09/2014 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat