English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
מקרה מבחן: הצגת היהודים כקופים וחזירים

Share |
הקודם הבא

דרשן בטלוויזיה הפלסטינית: היהודים "קופים וחזירים ועובדי אלילים"
דרשן בטלוויזיה הפלסטינית: "למוסלמים רבים נגרם נזק בימים אלה על ידי קבוצה של אנשים מבין אלה שאללה סגר את לבם. "ועשה אותם [היהודים] קופים וחזירים ועובדי אלילים" (קוראן, 5:60). הם פוגעים בפרנסה של המאמינים [המוסלמים]... הם מעכבים את כספם [של הפלסטינים] ולוקחים עליו ריבית."
הערוץ הישיר, הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח) 30/01/2015 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat