English

 


אסטרטגיה של אלימות ודיפלומטיה

Share |
הקודם הבא

בכיר פת"ח: "לכל שלב יש את צורת ההתנגדות המתאימה" והמאבק המזויין עדיין אופציה
מנחה התוכנית: "האם הפלסטינים או אש"ף הוציאו מהלכסיקון שלהם את המושג 'מהפכה' במובן של מהפכה מזוינת?"
חבר הוועד המרכזי של פת"ח, מחמוד אל-עאלול: "לא, אף אחד לא פסל מהאפשרויות שלו את המאבק המזוין או את ההתנגדות. לאחרונה, בוועידת פת"ח האחרונה, הייתה הצהרה חשובה בהקדמה של התכנית המדינית... ושהנקודות החשובות שבה אומרות כי תנועת פת"ח, למשל, היא תנועת שחרור לאומית, וכי פת"ח מאמינה שההתנגדות, על כל צורותיה, היא זכות לגיטימית של עמים כבושים נגד כובשיהם. אני לא חושב שיש פלסטיני שפסל את ההתנגדות או צורה כלשהיא מצורות ההתנגדות מכלל חשבון או מתכניותיו. זה מבחינת העניין העקרוני והתיאורטי. אך עלינו להבין היטב בנוגע לעניין זה, כי לכל צורת התנגדות חייבים להתמלא תנאים כדי שהיא תתאפשר. לכן, לכל שלב יש את צורת ההתנגדות המתאימה, וכולם הסכימו כי בשלב זה, זוהי צורת ההתנגדות העממית (כלומר, התנגדות שאיננה אלימה). עם זאת, ההתנגדות המזוינת לא נפלה לחלוטין מהאפשרויות של אף אחד. היא זקוקה לאווירה מתאימה, לא רק אצלנו... אנו מקווים כי האביב הערבי שמדברים עליו, והשינויים הערביים ייצרו את האווירה הזאת כדי שהפלסטינים יוכלו להשתמש בה (כלומר, בהתנגדות המזוינת)."
ערוץ וטן (ערוץ פלסטיני פרטי) 08/10/2012 (2 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat