English

 


הערבים הישראלים
יחס לאלימות וטרור
ראש התנועה האסלאמית הצפונית, שייח' ראאד סלאח, מברך את תושבי עזה "על עמדתם ועמידתם האיתנה"
פנורמה - 18/07/2014
 


כותרת: "ארגון סעודת שבירת הצום לבני משפחות אסירים ושהידים בערערה"
"בתיאום עם ועדת החירויות והאסירים והשהידים, אירגן מוסד 'יוסוף אל-סידיק' לטיפול באסירים סעודת 'איפטאר' [שבירת הצום] לכבוד בני משפחות השהידים והאסירים והמשוחררים... בכפר ערערה במשולש. בארוחה השתתפו בני משפחות השהידים והאסירים, וכן עשרות אסירים ששוחררו בשנים האחרונות מבתי הכלא הישראלים...
השיח' ראאד סלאח, ראש התנועה האסלאמית וראש ועדת החירויות והאסירים והשהידים והפצועים, פתח את דבריו בברכה 'לכל בני משפחות האסירים ואסירי החירות,' ואמר כי 'סוגיית השהיד והאסיר היא של כולנו, לא רק של משפחת השהיד, היא הסוגייה של ההמונים הערבים הפלסטינים.' ...
השיח' ראאד סלאח בירך את 'תושבי עזה על עמדתם ועמידתם האיתנה בפני התוקפנות הישראלית', וציין כי 'הכיבוש הישראלי חולף, והניצחון יהיה לצד העמידה האיתנה של תושבי עזה.'
השיח' סלאח אמר: 'עזה אשר היום מגירה את דמה, תורמת את דמה למי שאין לו דם... לכל מוסלמי חסר דם... עזה כיום במצור מלמדת את העולם את המשמעות של ניצחון הזכות הנצורה על העוול, עם כליו הצבאיים מטילי-האימה, ואת המשמעות של חיי אדם חופשי ומכובד, שיש לו האומץ לומר לעושק: לא!...'
השיח' סלאח הוסיף: 'מכאן אנו אומרים, ברצונו של אללה נחגוג בחודש רמדאן הבא את ניצחון האסירים וניצחון ושחרור ירושלים ומסגד אל-אקצא, מפני שלנו הזכות, והכיבוש והעושק הישראלי חולפים. [זאת] מאחר שרמדאן תמיד נשא איתו ניצחונות וכבוד לאומה האסלאמית."'

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat