English

 


הערבים הישראלים
יחס לאלימות וטרור
עמוד הפייסבוק "כתוב לאסיר" מדווח על ביקור ח"כ באסל גטאס אצל שלושה אסירי עולם פלסטינים – מרוואן ברגותי, ווליד דקה וכרים יונס
עמוד הפייסבוק 'כתוב לאסירים' (מיסודו של ח"כ באסל גטאס) - 22/09/2015
 [עמוד הפייסבוק "כתוב לאסיר" שיתף את הפוסט של ח"כ באסל גטאס (בל"ד):] "ביום הראשון של החג – הציר ד"ר באסל גטאס יבקר את האסירים ברגותי, דקה ויונס - #כתוב לאסירים הגיבורים בחג"

[באסל גטאס:] "ביום הראשון של החג – הציר ד"ר באסל גטאס יבקר את האסירים ברגותי, דקה ויונס – החירות לאסירים!
ד"ר באסל גטאס יבקר ביום הראשון של חג 'עיד אל-אדחא' המבורך את האסירים הפלסטינים בכלא הדרים. הוא ייפגש עם המנהיג הפלסטיני האסיר מרוואן ברגותי, האסיר ווליד דקה והאסיר כרים יונס.
הביקור יתקיים במסגרת המעקב של הציר גטאס אחר  נושא האסירים מאז בחירתו, באמצעות ביקורים תקופתיים שהוא עורך אצל האסירים הפלסטינים במטרה להיות רגוע בקשר למצבם [הפיזי] ולמצב רוחם בתנאים הקשים של המאסר...
הציר גטאס אמר בעניין הביקור כי 'האסירים הפלסטינים הם לב העניין הפלסטיני, שבימים אלה שרויים במצב קשה ביותר, כתוצאה מההתנהגות האכזרית של הכיבוש, ובהיעדר הנהגה פלסטינית שתפעיל פרויקט שחרור לאומי אמיתי. אני אבקר את אסירינו הגיבורים כדי לברכם לרגל החג ולעמוד לצדם ביום הראשון של החג ולהירגע ביחס לשלומם, וכדי לדון עימם בהתפתחויות האחרונות בזירה הפלסטינית, במיוחד בצל האירועים האחרונים במסגד אל-אקצא והתוכניות לחילוק [המסגד] שנהיו ברורות לכל.'
יצוין כי הציר גטאס פתח עמוד מיוחד ברשת החברתית פייסבוק תחת השם 'כתוב לאסירים' העוסק בחדשות האסירים, ומהווה במה לקר בין הציבור לבין האסירים הפלסטינים, באמצעות העברת מסרים ואיגרות שעוקבי העמוד יכתבו לאסירים [ויועברו אליהם] באופן ישיר באמצעות הביקורים של הציר גטאס.
יצוין כי הביקורים האלה של הח"כים הערבים הם [הקשר] הישיר היחידי עם האסירים, היות שביקורי בני המשפחה ועורכי הדין מתבצעים דרך מחסום זכוכית... בעניין זה אמר גטאס: 'אנו מתייחסים לביקורים האלה ברצינות ובאחריות, ומנצלים אותם באופן מכסימלי, כתרומה לניפוץ כבלי בידודם מאתנו ובידודנו מהם."'
 


הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat