English

 


אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
מחמוד עבאס
עבאס חנך פרויקט דיור חדש למשפחות של מחבלים אסירים 
אל-איאם - 26/12/2012
 


      "בכפר אל-עובידיה מזרחית לבית לחם חגגו שלשום את הנחת אבן הפינה לפרויקט הדיור 'פרבר התקווה' עבור האסירים שמרצים מאסרי עולם.
בטקס נכחו ראש לשכת הנשיאות, חסין אל-אערג', כנציגו של הנשיא אבו מאזן, ושר האסירים, עיסא קראקע...
אל-אערג' אמר בנאומו כי הפרויקט הזה, שתוכנן ביוזמה קונסטרוקטיבית וחלוצית מצד משפחות אסירי בית לחם, הוא הוכחה לנחישותו של העם הפלסטיני לעמוד איתן ולשחרר את האסירים מבתי הכלא שלהם, ולדבקותו בחיים ובחירות.
הוא אמר כי לידתו של פרויקט הדיור הוא דוגמא ומופת שיש להפיצו בכל המחוזות, שכן הוא מייצג שיתוף פעולה, סולידאריות ואחריות קולקטיבית בהתמודדות עם האתגרים שניצבים בפני העם הפלסטיני. [הוא ציין] כי הפרויקט הזה מהווה נאמנות ואהבה לאסירים, וכי הם לא יהיו לבדם, שכן כולם מצפים לשובם כדי שיתגוררו בבתיהם עם משפחותיהם.
אל-אערג' הוסיף כי ההנהגה הפלסטינית והמוסדות הנוגעים בדבר יפעלו כדי לספק את כל היכולות על מנת להשלים את הפרויקט החלוצי הזה בהקדם האפשרי.
מצדו, קראקע אמר כי שיכון 'פרבר התקווה' נוטע תקווה בקרב האסירים, שהכיבוש חושב שהוא ניפץ את חלומותיהם באמצעות מאסרי עולם...
קראקע הביע את הערכתו לתפקיד שמילאה אגודת אמאן, המורכבת ממשפחות האסירים, אשר יזמה את הפרויקט הזה ופיקחה עליו. הוא הודה לכל המוסדות ומשרדי הממשלה שסייעו לו [לפרויקט] ותמכו בו בכל דרך.
נג'לאא' אל-חאג', מי שהגתה את הרעיון לפרויקט ואשתו של האסיר עבד אל-רחמן יוסף מקדאד, שנידון ל-21 מאסרי עולם ועוד 15 שנה, אמרה כי על פי הנחיות מהנשיא מחמוד עבאס נחנך פרויקט הדיור 'פרבר התקווה', המיועד למשפחות האסירים שמרצים מאסרי עולם...
אל-חאג' הוסיפה כי הרעיון של הפרויקט נועד לשרת את אסירי העולם, אשר מעבירים את מיטב שנותיהם בבתי הכלא, כך שכאשר אסיר ייצא מהכלא הוא ימצא שיש לו בית. היא ציינה כי אין לה בית, וכי היא מתגוררת בבית משפחתה...
עוד הוסיפה: 'קנינו חלקת אדמה בשטח של 11 דונם עבור בני המשפחות הנהנים [מהפרויקט] באזור אל-עבידיה, ובעל הקרקע תרם דונם אחד.' היא ציינה את שיתוף הפעולה מצד שר השלטון המקומי, ח'אלד אל-קואסמי, אשר העניק פטור מלא מכל האישורים, והביע נכונות לדאוג לתשתית של הפרויקט...
[הפרויקט] משרת 73 משפחות של אסירים ממחוז בית לחם שנידונו למאסרי עולם."

תמונה של אבן הפינה שפורסמה באל-חיאת אל-ג'דידה ב-26/12/2012. על האבן נכתבה ההקדשה:
"בשם אללה הרחמן הרחום
בחסותו ובתמיכתו של
נשיא מדינת פלסטין
מחמוד עבאס אבו מאזן
ישמרהו אללה
חנוכת 'פרבר שיכון התקווה'
עבור האסירים המרצים מאסרי עולם
במחוז בית לחם"

הערה: עבד אל-רחמן יוסף מקדאד הוא בכיר ברש"פ שנידון למאסר עולם על סיוע בפיגועי התאבדות בשני אוטובוסים בירושלים שבהם נרצחו 19 אנשים

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat