English

 


ילדים לוחמים
עידוד אלימות בקרב ילדים

Share |
הקודם הבא

בהצגה בחסות האו"ם נאמר לילדים פלסטינים להחליף סיגריות במקלעים
בובה 1: "התחשק לי לעמוד מול קהל ולשיר לירושלים אשר נשללת מאיתנו, ירושלים אשר היהודים הורגים את צעיריה. לשיר ולומר: ירושלים, אנו באים, ירושלים, זמן המוות הגיע. ירושלים, לא ניכנע לאויבים ולא נושפל."

בובה 2: "מה אני עושה לעצמי [בעישון סיגריות]? אני וצעירים רבים כמוני, חושבים שבאמצעות הסיגריה נהפוך למבוגרים ולגברים. ירושלים לא צריכה צעירים שאוחזים בסיגריות, היא צריכה גברים שאוחזים במקלעים, ולא בסיגריות."

הערה: לפי אתר האינטרנט של מרכז "בורג' לוק-לוק" איפה שנערכה הצגת הבובות, המרכז ממומן ומקושר לקונסוליה הצרפתית, הסוכנות השוויצרית לפיתוח, איגוד המוסדות האיטלקיים, קרן האוכלוסין של האו"ם (UNFPA), משרד הנוער והספורט (ברשות הפלסטינית), ארגון האו"ם לחינוך, מדע ותרבות (UNESCO), קרן החירום הבינלאומית של האו"ם לילדים (UNICEF).
מרכז בורג' לוק-לוק 11/06/2012 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat