English

 


ילדים לוחמים
עידוד ילדים לשאוף לשהאדה

Share |
הקודם הבא

פת"ח: ילדינו נבראים כדי להיות דשן לאדמת פלסטין
מנחת הטלוויזיה הפלסטינית: "במחנה הפליטים עין אל-חילווה [לבנון], התקיימה עצרת לכבוד יום השנה [של פת"ח] בהשתתפות עממית. כמו כן נערך כינוס פוליטי לרגל האירוע."
[הטקסט המוקרן בשקופית באירוע:]
"ילדינו הם תהילתנו ותפארתנו
הם נבראים כדי להיות דשן לאדמת פלסטין,
וכדי שאדמתנו הטהורה תרווה מדמם."
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 24/01/2012]
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 24/01/2012 (1 דקות.)


סרטונים

ילד מדקלם שיר שמעודד "שחיטה" של ישראלים בתוכנית ילדים בטלוויזיה הפלסטינית: "כמו ששחטנו אותם ברחובות שלך, ביירות... ערפאת, למענך נמות"
06/01/2017 (1דקות.)
אם פלסטינית חוגגת את מות בנה: "זאת הפעם הראשונה שאני רואה שמחה בלבי"
12/09/2014 (1דקות.)
ילדים בטלוויזיה של חמאס: "אנחנו רוצים למות כשהידים"
08/05/2014 (1דקות.)
ילדים פלסטינים: המוות כשהיד הוא מתוק
09/06/2002 (1דקות.)
שיר בטלוויזיה הפלסטינית מעודד ילדים לאלימות ולמות כשהידים
24/02/2012 (1דקות.)
אחיינית של מחבל מקדישה לו שיר בשבח השהאדה בטלוויזיה הפלסטינית
13/04/2011 (1דקות.)
פת"ח: ילדינו נבראים כדי להיות דשן לאדמת פלסטין
24/01/2012
ילדים פלסטינים שרים: "ארצי הטהורה, ארווה אותך מדמי"
05/01/2012 (2דקות.)
אינדוקטרינציה פלסטינית לילדים: המוות למען אללה הוא "מתוק"
01/01/2004 (1דקות.)
הרשות הפלסטינית לילדים: הילד השהיד מבלה בלונה פארק בגן העדן
05/03/2008 (1דקות.)
ילדים פלסטינים בבית ספר לומדים "לאהוב את השהאדה"
14/11/2008 (1דקות.)
מלמדים ילדים בבית ספר בצור באהר במזרח ירושלים לשיר: "שיישפך מאיתנו הדם"
10/12/2010 (1דקות.)
החמאס מארח את ילדי המחבלת המתאבדת רים ריאשי ומקרין להם שחזור של מותה בפיגוע ההתאבדות
03/07/2009 (2דקות.)


ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat