English

 


ילדים לוחמים
עידוד ילדים לשאוף לשהאדה

Share |
הקודם הבא

ילדים פלסטינים: המוות כשהיד הוא מתוק
ולאא', בת 11: "השהאדה זה משהו יפה מאד מאד. כל האנשים מייחלים ל'שהאדה'. מה יכול להיות יותר טוב מללכת לגן-עדן?"
מנחה: "מה יותר טוב: שלום וזכויות מלאות לעם הפלסטיני, או 'שהאדה'?"
ולאא': 'שהאדה.' אני אקח את זכותי לאחר ההפיכה לשהידה."
מנחה: "יוסרא, את מסכימה לדברים האלו?"
יוסרא: כמובן שה'שהאדה' טובה יותר. איננו רוצים בחיים האלה, אנו רוצים את חיי העולם הבא. אין לנו מה להרויח מהחיים האלה, רק מחיי העולם הבא."
מנחה: "את באמת אוהבת את המוות?"
יוסרא: המוות איננו 'שהאדה.'"
מנחה:"אני מתכוון להיעלמות שאחרי המוות."
יוסרא: "אף ילד לא אוהב את המוות. ילדי פלסטין אימצו את העיקרון כי ה'שהאדה' טובה מאוד. כל ילד פלסטיני, נניח בן 12, אומר: 'הו אלוהים, הלואי ואהיה שהיד.'"
מנחה: "יש לנו שיחה מסאברין ברמאללה."
סאברין: "איאת אל-אח'רס [מחבלת מתאבדת שהתפוצצה בירושלים] כאשר התפוצצה, היתה בת 17..."
מנחה: "סאברין, את תומכת או מתנגדת?"
סאברין: "בודאי שאני בעד ההתפוצצות, כי זו זכותנו."
מנחה: "סאברין, כעת, האם זה טבעי שאיאת אל-אח'רס הולכת לפוצץ את עצמה?"
סאברין: "כמובן, זה מצב טבעי."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 09/06/2002 (1 דקות.)


סרטונים

ילד מדקלם שיר שמעודד "שחיטה" של ישראלים בתוכנית ילדים בטלוויזיה הפלסטינית: "כמו ששחטנו אותם ברחובות שלך, ביירות... ערפאת, למענך נמות"
06/01/2017 (1דקות.)
אם פלסטינית חוגגת את מות בנה: "זאת הפעם הראשונה שאני רואה שמחה בלבי"
12/09/2014 (1דקות.)
ילדים בטלוויזיה של חמאס: "אנחנו רוצים למות כשהידים"
08/05/2014 (1דקות.)
ילדים פלסטינים: המוות כשהיד הוא מתוק
09/06/2002
שיר בטלוויזיה הפלסטינית מעודד ילדים לאלימות ולמות כשהידים
24/02/2012 (1דקות.)
אחיינית של מחבל מקדישה לו שיר בשבח השהאדה בטלוויזיה הפלסטינית
13/04/2011 (1דקות.)
פת"ח: ילדינו נבראים כדי להיות דשן לאדמת פלסטין
24/01/2012 (1דקות.)
ילדים פלסטינים שרים: "ארצי הטהורה, ארווה אותך מדמי"
05/01/2012 (2דקות.)
אינדוקטרינציה פלסטינית לילדים: המוות למען אללה הוא "מתוק"
01/01/2004 (1דקות.)
הרשות הפלסטינית לילדים: הילד השהיד מבלה בלונה פארק בגן העדן
05/03/2008 (1דקות.)
ילדים פלסטינים בבית ספר לומדים "לאהוב את השהאדה"
14/11/2008 (1דקות.)
מלמדים ילדים בבית ספר בצור באהר במזרח ירושלים לשיר: "שיישפך מאיתנו הדם"
10/12/2010 (1דקות.)
החמאס מארח את ילדי המחבלת המתאבדת רים ריאשי ומקרין להם שחזור של מותה בפיגוע ההתאבדות
03/07/2009 (2דקות.)


ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat