English

 


ילדים לוחמים
עידוד ילדים לשאוף לשהאדה

Share |
הקודם הבא

שיר בטלוויזיה הפלסטינית מעודד ילדים לאלימות ולמות כשהידים
"אל תבכי פלסטין על מצבך - זקפי את קומתך על גיבוריך
תני לפחדנים לראות כיצד ילדיך לא נכנעו לפחד בשיא החרדה
הו ילדי האבנים, למדו את החוטאים [ישראל] כיצד הירי לא מפחיד,
איך לשמור על הכבוד, וכי מוות למען הארץ אינו טרור
הטרור הוא הכובש ועוזריו, ולא אלה שטעמו את המוות וראוהו, אך לא הושפלו,
ולא הילד אשר יונק פחד וגירוש אך אינו נכנע, והוא נשבע, כשיגדל הוא ימשיך באותה הדרך.
אל תיעצב, אללה איתך הו העם האדיר,
אל תיעצב, בעזרת אללה."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 24/02/2012 (1 דקות.)


סרטונים

ילד מדקלם שיר שמעודד "שחיטה" של ישראלים בתוכנית ילדים בטלוויזיה הפלסטינית: "כמו ששחטנו אותם ברחובות שלך, ביירות... ערפאת, למענך נמות"
06/01/2017 (1דקות.)
אם פלסטינית חוגגת את מות בנה: "זאת הפעם הראשונה שאני רואה שמחה בלבי"
12/09/2014 (1דקות.)
ילדים בטלוויזיה של חמאס: "אנחנו רוצים למות כשהידים"
08/05/2014 (1דקות.)
ילדים פלסטינים: המוות כשהיד הוא מתוק
09/06/2002 (1דקות.)
שיר בטלוויזיה הפלסטינית מעודד ילדים לאלימות ולמות כשהידים
24/02/2012
אחיינית של מחבל מקדישה לו שיר בשבח השהאדה בטלוויזיה הפלסטינית
13/04/2011 (1דקות.)
פת"ח: ילדינו נבראים כדי להיות דשן לאדמת פלסטין
24/01/2012 (1דקות.)
ילדים פלסטינים שרים: "ארצי הטהורה, ארווה אותך מדמי"
05/01/2012 (2דקות.)
אינדוקטרינציה פלסטינית לילדים: המוות למען אללה הוא "מתוק"
01/01/2004 (1דקות.)
הרשות הפלסטינית לילדים: הילד השהיד מבלה בלונה פארק בגן העדן
05/03/2008 (1דקות.)
ילדים פלסטינים בבית ספר לומדים "לאהוב את השהאדה"
14/11/2008 (1דקות.)
מלמדים ילדים בבית ספר בצור באהר במזרח ירושלים לשיר: "שיישפך מאיתנו הדם"
10/12/2010 (1דקות.)
החמאס מארח את ילדי המחבלת המתאבדת רים ריאשי ומקרין להם שחזור של מותה בפיגוע ההתאבדות
03/07/2009 (2דקות.)


ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat