English

 


ילדים לוחמים
עידוד ילדים לשאוף לשהאדה

Share |
הקודם הבא

ילדים בטלוויזיה של חמאס: "אנחנו רוצים למות כשהידים"
כתב טלוויזיית חמאס: עבור מרבית הילדים הללו, ההתנגדות הפכה לחלום מושך... כאשר משוחחים איתם, מייד מופתעים מרהיטות לשונם ומעוצמתה.

ילד: אנחנו אוהבים את ההתנגדות. אנחנו רוצים למות כשהידים. יחי השהידים...

ילד: הכיבוש הישראלי מבין רק את ההתנגדות. אנו תמיד אוהבים את ההתנגדות, כדי לשחרר את עמנו פלסטין. אצלנו אוהבים את השהידים. כפיים לשהידים...
כתב טלוויזיית חמאס: האווירה הכללית במחנה הפליטים מלאה ברוח ההתנגדות ובאלה שרשמו את סיפורי הגבורה שלה. על רוב הקירות תלויות תמונות השהידים...

ילד: ההתנגדות, התנגדות המזוינת, היא מה שמביא תוצאות במחנה הפליטים ג'נין...
כתב טלוויזיית חמאס: מחנה הפליטים ג'נין ממשיך לחנך את ילדיו על ברכי ההתנגדות, והוא מעביר להם את הלפיד מדור לדור. עיניהם נשואות אל אחת משתי התוצאות הטובות ביותר - שיבה אל אדמותיהם הכבושות, או השהאדה.
ערוץ אל-אקצא (חמאס) 08/05/2014 (1 דקות.)


סרטונים

ילד מדקלם שיר שמעודד "שחיטה" של ישראלים בתוכנית ילדים בטלוויזיה הפלסטינית: "כמו ששחטנו אותם ברחובות שלך, ביירות... ערפאת, למענך נמות"
06/01/2017 (1דקות.)
אם פלסטינית חוגגת את מות בנה: "זאת הפעם הראשונה שאני רואה שמחה בלבי"
12/09/2014 (1דקות.)
ילדים בטלוויזיה של חמאס: "אנחנו רוצים למות כשהידים"
08/05/2014
ילדים פלסטינים: המוות כשהיד הוא מתוק
09/06/2002 (1דקות.)
שיר בטלוויזיה הפלסטינית מעודד ילדים לאלימות ולמות כשהידים
24/02/2012 (1דקות.)
אחיינית של מחבל מקדישה לו שיר בשבח השהאדה בטלוויזיה הפלסטינית
13/04/2011 (1דקות.)
פת"ח: ילדינו נבראים כדי להיות דשן לאדמת פלסטין
24/01/2012 (1דקות.)
ילדים פלסטינים שרים: "ארצי הטהורה, ארווה אותך מדמי"
05/01/2012 (2דקות.)
אינדוקטרינציה פלסטינית לילדים: המוות למען אללה הוא "מתוק"
01/01/2004 (1דקות.)
הרשות הפלסטינית לילדים: הילד השהיד מבלה בלונה פארק בגן העדן
05/03/2008 (1דקות.)
ילדים פלסטינים בבית ספר לומדים "לאהוב את השהאדה"
14/11/2008 (1דקות.)
מלמדים ילדים בבית ספר בצור באהר במזרח ירושלים לשיר: "שיישפך מאיתנו הדם"
10/12/2010 (1דקות.)
החמאס מארח את ילדי המחבלת המתאבדת רים ריאשי ומקרין להם שחזור של מותה בפיגוע ההתאבדות
03/07/2009 (2דקות.)


ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat