English

 


כל הדף


השקפות על תהליך השלום
הצגת ישראל באור חיובי

Share |
הקודם הבא

דוברת הצלב האדום: ישראל מעולם לא מנעה מאתנו לבקר אסירים פלסטינים
דוברת הצלב האדום: ישראל מעולם לא מנעה מהצלב האדום לבקר אסירים פלסטינים
מנחה התוכנית: בנוגע לאסירים בבתי הכלא של הכיבוש (כלומר, ישראל), ולביקורים שאתם [הצלב האדום] עורכים. אך בעת [שבישראל] מונעים מצוותי הצלב האדום לערוך ביקורים ולהיפגש עם האסירים, מה עמדתכם בנדון? האם יצאתם בהצהרה, כי אנחנו לא שמענו [על כך]? בעבר שמענו בצורה ברורה ומפורשת שמנעו מעורך דין של הצלב האדום לבקר את האסירים בצל ההתקפה [הישראלית] שהם [האסירים] חווים כעת."
נאדיה דיבסי, דוברת הצלב האדום: לשם ההבהרה, ככל הידוע לי - לא נמנעו ביקורים של הצלב האדום. לא הגיע אלי אף מידע על כך שנמנעו מאתנו [ביקורים מצד הישראלים] אי פעם."
מנחה: "האם שערי בית הכלא פתוחים בפניכם בכל זמן?"
דיבסי: "יש לנו הסכם עם הצד הישראלי כפי שיש לנו הסכם עם הצד הפלסטיני בנוגע לביקורים בבתי הכלא... נציגי הצלב האדום, כמובן, עורכים ביקורים אצל כל העצירים בבתי הכלא הישראליים, ואנחנו עורכים ביקורים חוזרים בבתי הכלא הללו, ובייחוד אצל מי שנמצאים כעת בבידוד, שאנחנו מבקרים אותם פעם בחודשיים. ובאופן מיוחד, גם בתי מעצר שמוחזקים בהם צעירים, למשל, כלא עופר. אנו מבקרים שם בתדירות גבוהה יותר בגלל הימצאות הצעירים, ו[בגלל] ההגנה המיוחדת המוענקת לצעירים ולקטינים בזמן המעצר."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 26/10/2011 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat