English

 


כל הדף


אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
מחמוד אל-הבאש
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ

מחמוד אל-הבאש
מחמוד אל-הבאש מונה לתפקיד השר לענייני דת והקדשים אסלאמיים (אווקאף) על ידי יו"ר הרשות הפלסטינית עבאס, ביוני 2009. הוא כיהן בתפקיד זה עד יוני 2014, תאריך הקמת ממשלת האחדות של פת"ח-חמאס. הוא מכהן כעת בתור השופט השרעי העליון ויועץ של מחמוד עבאס לעניינים דתיים ויחסים בין-אסלאמיים.

במסיבת עיתונאים ששודרה בטלוויזיית אל-אקצא, אל-הבאש הסביר שכאשר כיהן בתור השר לענייני דת והקדשים, הוא היה אחראי על "כל הפעילות בתוך המסגדים" כולל הדרשות, הנדרשות לקבלת אישור ממשרדו:

"משרד ההקדשים ערך את מסיבת העיתונאים באולם הועידות שבמשרד ההסברה, כדי לדבר על הצעדים שנקטה הרש"פ על מנת להסדיר את פעילות המסגדים... אל-הבאש הדגיש כי המסגדים על כל הקשור בהם שייכים למשרד ההקדשים, החל בעובדים – האימאם, הדרשן, המורה לשינון הקוראן, הספרן, השרתים והשמשים, עבור במבני המסגד והשירותים [הכוונה למבנים נלווים]... וכלה בהסדרת הפעילות והתפקיד, בהתאם לשריעה ולחוק...
הוא הדגיש כי המשרד הוא האחראי העליון על כל הפעילויות בתוך המסגדים... וכי המשרד לא יקל ראש או יתרשל במילוי חובתו. הוא ציין כי שיעורי הדת, שינון הקוראן ויתר הדברים שמתקיימים במסגדים מצריכים קבלת אישור מראש מהמשרד."[אל-חיאת אל-ג'דידה, 16/08/2010]
במסגרת תפקידו בתור שר לענייני דת, אל-הבאש העביר את דרשות יום השישי ששודרו בערוץ הטלוויזיה הרשמי של הרש"פ, והשתמש בהן כדי להעביר מסרים שונים לאוכלוסייה הפלסטינית. הדרשות, שרבות מהן מתועדות באתר "מבט לתקשורת פלסטינית," משקפות את המסרים שהמשרד לענייני דת ברש"פ בוחר להעביר לעם הפלסטיני.
 
מוטיב חוזר המועבר בדרשות של אל-הבאש הוא שהפלסטינים נמצאים במצב של  ריבאט, כלומר מאבק דתי נצחי, בהגנה על ירושלים וסביבותיה. ברבות מדרשותיו אל-הבאש מדגיש את החשיבות של ריבאט בתור מחויבות דתית שחלה על כל המוסלמים הפלסטינים באשר הם, כמו בדוגמא הבאה:

"אללה גזר עלינו בארץ המבורכת הזאת ... אנו מחויבים לו על פי ציוויו של אללה... שאף אחד לא יחשוב או ישגה באשליות כי הריבאט הוא רק בחירה. [הריבאט] הוא כבוד ומטלה, המחייבת קושי ומחייבת להזדרז כדי לקיים את המטלה הזאת ולקיים את החובה הזו... אללה בחר בכם לצורך ריבאט על אדמת הריבאט ונתן לכם והעניק לכם עדות [שהאדה] ממעלת שבעת הרקיעים כי אתם ממיטב עובדי האל וכי אתם ממיטב הברואים של אללה. האויב הוא סבלני, הוא מחכה שהאומה תתמוטט...  המאבק על האדמה הזו אינו רק מאבק על חלקת אדמה פה או שם. לא ולא! הסכסוך – יש בו סמליות של קדושה, של ברכה. זהו סכסוך בין אלה שאללה בחר בהם לריבאט לבין אלה אשר מנסים להשחית את אדמת הריבאט."  [הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 12/02/2014] 
                    
שר ההקדשים ברש"פ: "בעלי ירושלים" הם המוסלמים והנוצרים
מקור: אל-חיאת אל-ג'דידה, 10/08/2012
דרשת יום השישי, הדרשן: שר ההקדשים, ד"ר מחמוד אל-הבאש. בקהל: מחמוד עבאס, יו"ר הרשות הפלסטינית. טיב עבד אל-רחים, מזכ"ל נשיאות הרשות.
     אל-הבאש: "הערבים והמוסלמים כולם... מוזמנים לעלות לירושלים, לעלות [למסגד] אל-אקצא, על מנת להגיד לכל העולם: המסגד הזה שלנו, לא נעזוב אותו לבדו ולא נעזוב את העם הפלסטיני לבדו במאבקו [נגד] המזימות להרע למסגד אל-אקצא. במאבקו [של העם הפלסטיני, נגד] המזימות והתוכניות, אשר שמות למטרה לשנות את ציוני הנוף של ירושלים ואת ציוני הנוף של מסגד אל-אקצא המבורך... ישראל אינה רוצה את המוסלמים והערבים בירושלים. האם אנחנו נענים למה שהיא [ישראל] רוצה? האם אנחנו נענים לרצונה, שבכך שהיא רוצה להפריד בין ירושלים לבעליה? בעלי ירושלים הם כל המוסלמים וכל הנוצרים במזרח ומערב הארץ. ירושלים היום [נמצאת] בסכנה גדולה... שמענו לפני מספר ימים דברים תפלים, שאין להם ערך משפטי ודתי. [הדברים] נאמרו על ידי אחד מחברי הכנסת הישראלים, שברצונו להגיש הצעת חוק לחלק את מסגד אל-אקצא בין המוסלמים והיהודים. [אומר לכם] בפשטות ובתקיפות: זה מתכון לדם, לאש ולמלחמה... איש אינו מסוגל לדמיין שסנטימטר אחד ממסגד אל-אקצא, יהיה [שייך] ללא-מוסלמים, אפילו לא מילימטר אחד, אפילו לא נשימה במסגד אל-אקצא, [שייכת] למי שאינו מוסלמי... הקריאות וההצהרות האלה [של חברי הכנסת הישראלים] הן סכנה גדולה. מסגד אל-אקצא [נמצא] בסכנה. אלה [חברי הכנסת] מנסים לקבע לעצמם זכות מזויפת במסגד המבורך הזה... כל מי שרוצה להרע למסגד אל-אקצא, ישרוף את עצמו ויהרוס את עצמו... הקריאות חסרות הערך הללו, אשר נאמרו על ידי חלק מחברי הכנסת הישראלים התפלים, אנחנו נדרוך עליהן ברגלינו. אין להן ערך, הן לא שוות אפילו את העפר, שרגלינו דורכות עליו בכל מקום בעולם הזה."
מסר שונה של שר ברש"פ בפני קהל זר: הסכסוך איננו דתי
מקור: אל-חיאת אל-ג'דידה, 18/12/2011
     "שר ההקדשים, מחמוד אל-הבאש, נפגש אתמול בלשכתו עם שרת הכנסיות הנורווגית...
אל-הבאש ציין כי הפלסטינים מאמינים בדו-קיום דתי, אהבה וסובלנות בין בני האדם, על מנת לכונן שלום וצדק. הוא אמר כי המחלוקת בין הפלסטינים לישראלים אינה מחלוקת דתית, אלא מחלוקת שהסיבה לה היא הכיבוש [הישראלי] וההתנחלות בשטחים הפלסטיניים. עוד אמר כי לא יושגו ביטחון ויציבות במזרח התיכון אלא כאשר יוסר הכיבוש, תופסק ההתנחלות ותוקם המדינה הפלסטינית העצמאית."
שר ההקדשים ברש"פ: המוסלמים חייבים להשיג שליטה על ירושלים, "בין אם באמצעים מדיניים ובין אם לאו"
מקור: Israeli TV Ch2 (dont Use), 22/11/2010
     "חובה על המוסלמים להשיב לעצמם את ירושלים וחובה על המוסלמים לשים פעמיהם אל ירושלים, בין אם יצליחו להשיב אותה באמצעים מדיניים ובין אם לאו. עלינו לקבע את זהותה הדתית, יהיו אשר יהיו התנאים המדיניים, הצבאיים והבטחוניים הפוקדים את ירושלים."
שר ההקדשים ברש"פ מבקר את מתקפת החמאס על היתרון שנתנה לנתניהו
מקור: Israeli TV Ch2 (dont Use), 03/09/2010
דרשת יום שישי ממסגד יראת השמים (מסג'ד א-תקוא) ברמאללה, מפי שר ההקדשים, מחמוד אל-הבאש (יום שישי האחרון של חודש רמצ'אן):

"איננו רוצים להשמיץ אף אחד, אך אנו שואלים שאלה, ונשאל אותה בשיא הכנות והמרירות: מהו סוד העיתוי לביצוע פעולות חמושות בגדה המערבית? אנו רוצים לדעת את סוד העיתוי. נהרג השייח' עבד אל-עזיז אל-רנתיסי. נהרגו המנהיגים בעזה. עזה נכתשה במלחמה האחרונה, כתוש נכתשה, ולא שמענו דבר. לא שמענו כדור. לא ראינו איש, לא ראינו אף אחד. האנשים בגדה המערבית יצאו אל הגדר, קראו תיגר על ההתנחלות, על הגדר, על הדיכוי, על גניבת הקרקעות, בהתנגדות עממית, מבלי שראינו מהם [מחמאס] אף אחד. היכן הם היו?

ופתאום! ופתאום! ברגע שהנשיא אבו מאזן הגיע לוושינגטון, ברגע שנתניהו מצא את עצמו בפינה, דחוק, נאלץ לסגל ולהתאים את עצמו לגישה הבינ"ל, פתאום באה ההקלה לנתניהו, והמצוקה פקדה את הפלסטינים. הפעולה הזאת הקלה על ראש הממשלה הישראלי, ומיד אחריה שמענו את נשיא ארה"ב מדבר רק על ביטחון ישראל. כל הסוגיות הצמצטמו לכדי ביטחונה של ישראל. מי זה אשר הכשיר להם את הנסיבות הללו? אלו אשר עמדו [מתקן את עצמו]... לא אגיד אלו שביצעו, לפחות. אלו שתכננו, ונתנו אור ירוק, ונתנו את ההחלטה המדינית. הלוואי שההחלטה המדינית היית מגיעה מפלסטין, הלוואי שהיא הייתה מגיעה מעזה. היא מגיעה מטהראן. [פותח בשורה של השמצות והאשמות נגד השיעה וקשרי חמאס-איראן]..."
שר ההקדשים ברש"פ: ירושלים וסביבותיה הם אדמת ריבאט
מקור: Israeli TV Ch2 (dont Use), 27/08/2010
דרשת יום שישי ממסגד א-צאלח בצנעאא', בירת תימן, מפי שר ההקדשים, מחמוד אל-הבאש:
     "באנו אליכם משם – מירושלים ומסביבות ירושלים, מאדמת הריבאט – האדמה, שאללה בירך לעולמים... [הבאש מדבר על 'הסבל' של תושבי ירושלים ואומר כי ירושלים מצפה ורוצה את מיליארד וחצי המוסלמים] היום העם הפלסטיני בירושלים עומד לבדו. הוא רוצה לראות את הערבים והמוסלמים לצידו. הוא רוצה לראות את כל הערבים ואת כל המוסלמים באים לירושלים, מדגישים את מקומה ואת זהותה ואומרים לגוזלים: 'אין לכם מקום כאן.' אומרים לכובשים: 'אין זה מקומכם, אלא מקומנו. אין זוהי עירכם, אלא עירנו.' דתנו מצווה זאת. אמונתנו מצווה אותנו כך."
מחמוד אל-הבאש, השר הפלסטיני לענייני דת, מאיים במלחמה על ירושלים
מקור: Israeli TV Ch2 (dont Use), 20/08/2010
מחמוד אל-הבאש, השר הפלסטיני לענייני דת:
     "ירושלים איננה רק עיר. אל-אקצא איננו רק מסגד. ירושלים היא המפתח לשלום, וירושלים יכולה להצית אלף ואחת מלחמות. מבלי שתיפתר סוגיית ירושלים - בכך שהיא תשוב לבעליה - מבלי שירושלים תהיה פלסטינית - כפי שהיתה לאורך ההיסטוריה, בירת המדינה הפלסטינית ועיר הבירה של העם הפלסטיני, מושא אהבת הלבבות שכל המוסלמים שאפו להגיע אליו - מבלי שירושלים תהיה כך, אין שלום. אין שלום ללא ירושלים. אין יציבות ללא ירושלים. אם ירושלים תושפל, אם היא תיפגע, אם היא תאבד, אפשר שתשאר הדלת פתוחה בפני כל אפשרויות המאבק, ובפני כל אפשרויות המלחמה. לא יתכן שיימחק המונח 'מלחמה' מהלקסיקון של האזור הזה כל עוד ירושלים כבושה, כל עוד ירושלים מושפלת, וכל עוד תושבי ירושלים נתונים לפגיעה. זה לא יתכן, אלא כשירושלים תשוב לבעלים שלה, ואנחנו הבעלים שלה."
לחץ לצפייה בסרטון
הערה: יושב ראש הרש"פ מחמוד עבאס יושב בקהל.
שר ההקדשים ברש"פ: המשרד אחראי לפעילות במסגדים
מקור: אל-חיאת אל-ג'דידה, 16/08/2010
     "שר ההקדשים וענייני הדת, דוקטור מחמוד אל-הבאש, הכחיש אתמול את קיומם של הסכם או התייעצויות בין משרדו לבין גורמים ישראלים, הקובעים כי יונמך קול הקריאה לתפילה במסגדי הגדה, על פי דרישתם של המתנחלים. הוא תאר את דיווחי התקשורת בעניין כשקרים מפוברקים וכבדייה חסרת כל שחר, ותו לא.

במהלך מסיבת עיתונאים שערך במרכז התקשורת הממשלתי ברמאללה, האשים דוקטור אל-הבאש אמצעי תקשורת מקורבים לחמאס ברצועה - על רקע מה שהם פרסמו בעניין ההנמכה, כשהם מצטטים עיתון עברי - בהפצת שקרים, בקשירת קשר, וייתכן שגם בשיתוף פעולה עם הכיבוש, כדי לבצע תוכנית לבלבול החברה הפלסטינית וליצירת פתנה [מלחמת אחים] בין בני העם האחד.

משרד ההקדשים ערך את מסיבת העיתונאים באולם הועידות שבמשרד ההסברה, כדי לדבר על הצעדים שנקטה הרש"פ על מנת להסדיר את פעילות המסגדים...
אל-הבאש הדגיש כי המסגדים על כל הקשור בהם שייכים למשרד ההקדשים, החל בעובדים – האימאם, הדרשן, המורה לשינון הקוראן [מחפט'], הספרן, השרתים והשמשים, עבור במבני המסגד והשירותים [הכוונה למבנים נלווים]... וכלה בהסדרת הפעילות והתפקיד, בהתאם לשריעה ולחוק...
הוא הדגיש כי המשרד הוא האחראי ללא עוררין על כל פעילות בתוך המסגדים – התפקיד, המרכזים לשינון הקוראן, הקריאה לתפילה והדרשות - וכי המשרד לא יקל ראש או יתרשל במילוי חובתו. הוא ציין כי שיעורי הדת, שינון הקוראן ויתר הדברים שמתקיימים במסגדים מצריכים קבלת אישור מראש מהמשרד.

אל-הבאש אמר כי אין קשר בין ההחלטות האחרונות לפוליטיקה, דבר שנכון גם לגבי החלטות המינוי... הוא המשיך: 'אנו מחליטים על פי הקריטריונים של השמירה על החוק, הסדר והכישורים. איננו ממנים או מפטרים אף אחד על רקע פוליטי, ויש לנו עשרות עובדים – אימאמים ודרשנים – מפלגים שונים, וביניהם תנועת חמאס והג'האד האסלאמי. המשרד הזה אינו של פת"ח, של חמאס או של מישהו מלבדן, אלא המשרד של כולם.'"
שר ההקדשים ברש"פ: ישראל היא "אויבנו"
מקור: Israeli TV Ch2 (dont Use), 06/08/2010
דרשת יום שישי מהמסגד הגדול בדיר דבואן ליד רמאללה מפי שר ההקדשים, מחמוד הבאש; בקהל: חבר הוועד המרכזי של פת"ח, תוופיק טיראוי:
     [אומר כי הפילוג הפלסטיני משרת את האינטרסים של הכיבוש ומוסיף:] "אויבנו לא מעוניין לראות אותנו מאוחדים. אויבנו לא רוצה לראות אותנו חזקים. הוא רוצה לראות אותנו מפורדים. הפירוד הוא חולשה... האחדות היא אשר תחזק את השורה והיא אשר תיתן לנו את הכוח בהתמודדות עם אויבנו."
שר ההקדשים ברש"פ: מערת המכפלה ומסגד אל-אקצא הם "זכות אסלאמית מוחלטת"
מקור: Israeli TV Ch2 (dont Use), 01/08/2010
ראיון טלפוני עם שר ההקדשים, מחמוד הבאש, בנושא הפגיעות של ישראל בחופש הפולחן על רקע מניעת קריאת המואזין במערת המכפלה בחברון:
     [הבאש מתייחס למדיניות "הייהוד" במערת המכפלה ואומר:] "אנו מצידנו רואים את מסגד אל-אבראהימי [מערת המכפלה] כמו את מסגד אל-אקצא, כזכות אסלאמית מוחלטת ולאף אחד מהישראלים אין זכות בו. הבעיה בינינו לבין הישראלים איננה בעיה על דת או על עיקרי אמונה וזו איננה בעיה דתית ולא על קיום טקסי פולחן, אלא בעיה עם הכיבוש."
ליהודים אין קשר לירושלים מלבד "הכיבוש הצבאי"
מקור: אל-איאם, 20/07/2010
שרת התרבות הפלסטינית, המופתי הפלסטיני הראשי ונשיא אוניברסיטת אל-קדס:
     "אוניברסיטת אל-קדס הפתוחה באזור רמאללה חגגה אתמול את הוצאתו לאור של הגיליון האנציקלופדי של כתב העת של האוניברסיטה העוסק בירושלים..." [בטקס השתתפו, בין היתר: שר ההקדשים ד"ר מחמוד אל-הבאש, שרת התרבות סהאם אל-ברגותי, המופתי של ירושלים ושל פלסטין השייח' מוחמד חוסיין, בכיר במשרד ההקדשים לעניינים נוצריים ד"ר חנא עיסא, נשיא האוניברסיטה ד"ר יונס עמרו ומרצים מסגל האוניברסיטה]

אל-ברגותי [שרת התרבות] אמרה: 'אנחנו במשרד [התרבות] ובאוניברסיטאות שותפים על מנת לאסוף, לחקור ולרשום את הגרסה האמיתית של ההיסטוריה והתרבות של ירושלים.' היא הפנתה את תשומת הלב לכך שהעיסוקים הישראליים אינם מסתכמים רק בניסיון לפגוע באופיה של העיר הקדושה, אלא גם בכך שהיא מנסה למחוק ולגזול את מורשתה התרבותית. השייח' חוסיין [המופתי הראשי] הבהיר כי יהיו אשר יהיו מעשיו של הכיבוש, ירושלים תישאר ערבית-איסלאמית... עמרו [נשיא האוניברסיטה] הפנה את תשומת הלב לכך שהקשר של היהודים לירושלים הוא לא יותר מקשר של כיבוש צבאי."
ישראל מנסה "לגזול" את המורשת התרבותית של ירושלים
מקור: אל-איאם, 20/07/2010
שרת התרבות הפלסטינית, המופתי הפלסטיני הראשי ונשיא אוניברסיטת אל-קדס:
     "אוניברסיטת אל-קדס הפתוחה באזור רמאללה חגגה אתמול את הוצאתו לאור של הגיליון האנציקלופדי של כתב העת של האוניברסיטה העוסק בירושלים..." [בטקס השתתפו, בין היתר: שר ההקדשים ד"ר מחמוד אל-הבאש, שרת התרבות סהאם אל-ברגותי, המופתי של ירושלים ושל פלסטין השייח' מוחמד חוסיין, בכיר במשרד ההקדשים לעניינים נוצריים ד"ר חנא עיסא, נשיא האוניברסיטה ד"ר יונס עמרו ומרצים מסגל האוניברסיטה]

אל-ברגותי [שרת התרבות] אמרה: 'אנחנו במשרד [התרבות] ובאוניברסיטאות שותפים על מנת לאסוף, לחקור ולרשום את הגרסה האמיתית של ההיסטוריה והתרבות של ירושלים.' היא הפנתה את תשומת הלב לכך שהעיסוקים הישראליים אינם מסתכמים רק בניסיון לפגוע באופיה של העיר הקדושה, אלא גם בכך שהיא מנסה למחוק ולגזול את מורשתה התרבותית. השייח' חוסיין [המופתי הראשי] הבהיר כי יהיו אשר יהיו מעשיו של הכיבוש, ירושלים תישאר ערבית-איסלאמית... עמרו [נשיא האוניברסיטה] הפנה את תשומת הלב לכך שהקשר של היהודים לירושלים הוא לא יותר מקשר של כיבוש צבאי."
שר ההקדשים ברש"פ: "לא נפקיר אפילו גרגר אחד מאדמת ירושלים"
מקור: אל-חיאת אל-ג'דידה, 11/07/2010
מתוך נאומו של שר ההקדשים והעניינים הדתיים, מחמוד אל-הבאש:
     "ירושלים היא אמונה, דת, היסטוריה, הווה ועתיד. יום השנה של האסראא' והמעראג' מחזק את האמת של הארץ הזו. ירושלים עבורנו היא החיים, היא המולדת, היא המדינה. אין זה אפשרי שנפקיר אפילו גרגר אחד מאדמת ירושלים... אין שלום בלי ירושלים."
שר ההקדשים ברש"פ: ללא ירושלים - ללא יהיה שלום
מקור: אל-חיאת אל-ג'דידה, 08/07/2010
כותרת הכתבה: "במהלך הרצאה שהעביר לאנשי מנגנון הביטחון הלאומי, אל-הבאש: 'ירושלים היא חלק מאמונתנו ומדתנו, הקלת ראש בחובה כלפיה היא זלזול באמונה.'"
     "שר ההקדשים והעניינים הדתיים, ד"ר מחמוד אל-הבאש... הבהיר בפניהם כי יום השנה של האיסראא' והמעראג' [מסעו הפלאי של מוחמד בירושלים ועלייתו למסורת עפ"י המסורת האסלאמית] והקשר שלו לפלסטין מהווים הוכחה לקדושת בעייתנו [הלאומית]. הוא הבהיר כי היא [ירושלים] מהווה חלק מאמונתנו ומדתנו, ושהקלת ראש בחובה כלפיה מהווה הקלת ראש באמונה. אל-הבאש הסביר את עמדת ההנהגה הפלסטינית ואש"ף בעניין ירושלים באומרו: 'עמדת ההנהגה היא עמדה איתנה כפי שהאמונה איתנה. כל זלזול בירושלים מהווה זלזול באמונה. ירושלים היא בירתה של המדינה הפלסטינית. לא יהיה שלום ולא תהיה יציבות באיזור ללא ירושלים. אין זה אפשרי לאף אחד לחתום על מסמך שמוותר עליה.'"
מלחמת דת – "ריבאט" – נגד הקמת ישראל וקיומה מאז 1917
מקור: הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 13/05/2010
שר ההקדשים [לענייני דתות] ברשות הפלסטינית, מחמוד הבאש:
     "במשך 62 השנים האחרונות סבל העם הפלסטיני משני דברים. מאז הנכבה [הקמת מדינת ישראל] – וייתכן שאף לפני הנכבה, מאחר והאסון, בפועל, לא התחיל ב-1948, כי אם ב-1917 עם הצהרת בלפור הארורה, שנתנה הבטחה לאלה שלא ראויים לה. מאז אותו יום, מלחמות הריבאט הנחרצות לא פסקו על אדמתנו הקגושה: הסכסוך הזה מופיע מפורשות בקוראן ומחויבותינו בהקשר זה מפורשת בקוראן: איננו מתנגדים לשלום. נהפוך הוא, אנו שואפים אליו, אך לא על חשבון זכויותינו; לא על חשבון מטרתינו, ולא על חשבון דתנו."
שר ההקדשים ברש"פ: הפלסטינים – "עם הריבאט"
מקור: הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 16/04/2010
דרשת יום השישי, שר ההקדשים [לענייני דתות], מחמוד הבאש:
     "במשך עשרות בשנים העם המראבט הזה [הפלסטיני], שאללה בחר בו לשכון בארץ המבורכת הקדושה, נתון לפגיעה מתמשכת ולמבחן קשה."
השר לענייני דתות מעלה על נס את השהידים המתאבדים בדרשת יום שישי
מקור: הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 16/04/2010
שר ההקדשים, מחמוד אל-הבאש, בדרשת יום השישי:
     "[בהתייחסו לפילוג בין חמאס לפת"ח:] האם זוהי המתנה שאנו מעניקים לאסירינו ביום [המוקדש] להם? האם זוהי המתנה שאנו מעניקים לשהידים: לשהיד אבו עמאר (ערפאת), לשהיד אחמד יאסין ואחרים: השהיד אבו ג'יהאד, אבו איאד, [עבד אל-עזיז] א-רנתיסי [מנהיג בכיר בתנועת חמאס, שחוסל על ידי ישראל ויום השנה למותו חל ב-17 באפריל] ו[פתחי] שקאקי [מזכ"ל הג'האד האסלאמי, חוסל בידי ישראל] ואחרים?"
השר לענייני דתות ברש"פ: "ההיסטוריה מפריכה את כל הטענות הישראליות לזכויות על הארץ"
מקור: הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 02/03/2010
השר לענייני דתות ברשות הפלסטינית, מחמוד אל-הבאש: 
     "ההיסטוריה מוכיחה את הזכות הערבית, האסלאמית והפלסטינית בארץ הזאת ומפריכה את כל הטענות הישראליות על כך שיש להם זכויות דתיות והיסטוריות בארץ הזאת."
שר ההקדשים ברש"פ: אללה בחר בנו לשם ריבאט
מקור: הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 12/02/2010
שר ההקדשים [לענייני דתות] ברשות הפלסטינית, מחמוד הבאש:
     "אללה גזר עלינו בארץ המבורכת הזאת, גזר עלינו את הריבאט והועיד לנו את הריבאט. גזר עלינו את הריבאט, כלומר ציווה אותו עלינו על פי נוסח הקוראן [מצטט פסוק]. הריבאט נגזר עלינו, צווה עלינו. אנו מחויבים לו על פי ציוויו של אללה. הוא הועיד לנו את הריבאט ובחר בנו כדי שנהיה אנשי הריבאט."
שר ההקדשים ברש"פ: תושבי ירושלים מחוייבים במלחמת קודש
מקור: הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 04/10/2009
מחמוד אל-הבאש, שר ההקדשים:
     "זוהי חובתם של תושבי ירושלים ותושבי פלסטין – כל מי שיכול להגיע למסגד אל-אקצא, חייב להיות שם! וחובה עליו לנהל ריבאט [מלחמת קודש המגינה על אדמות האסלאם], ולנכוח במסגד אל-אקצא, בכדי להגן עליו ולהבהיר שהמסגד מוסלמי בלבד!."
שר החקלאות והרווחה הפלסטיני: אפילו יהודים דתיים מכחישים קיום בית המקדש בירושלים
מקור: הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 16/04/2009

מחמוד אל-הבאש, שר החקלאות והרווחה ברשות הפלסטינית:
    
"הם [היהודים] מתבססים על מיתוסים ומנצלים את הדת והאמונה היהודים, למרות שהיהודים הדתיים המאמינים מאמינים - כפי שהצהירו יותר מפעם אחת - כי המקדש לא היה מעולם בעיר הקודש [ירושלים], ועל אחת כמה וכמה שלא במקומו של מסגד אל-אקצא."

123
הצג ברצף
עוד בקטגוריה זו
1- סרטונים
כל הדף


Created by swat