English

 


אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
אחמד קריע

Share |
הקודם הבא

ראש הממשלה הפלסתיני לשעבר: ישראל פועלת לייהוד ולהחרבת מסגד אל-אקצא
אחמד קריע, ראש הממשלה הפלסטיני לשעבר וחבר הועד הפועל של אש”פ:
"הדבר העיקרי והראשי בירושלים הוא מסגד אל-אקצא וכנסית הקבר. מסגד אל-אקצא נתון לייהוד ולחלוקה לפי זמנים ואזורים, ויתרה מכך להחרבה לשם בניית בית המקדש המדומה."

חלוקה "לפי זמנים ואזורים" מתייחסת להצעת חוק (מאי 2013) שנידונה בכנסת המאפשרת למוסלמים וליהודים להתפלל בהר הבית. הצעת החוק מנסה ליישם זמני תפילה ואזורים נפרדים למוסלמים וליהודים במקום.
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 14/09/2015 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat