English

 


כל הדף


חשוב מבחינה היסטורית
שאיפת הרש"פ: הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית

Share |
הקודם הבא

דובר פת"ח: "סחטנו" את ישראל כדי לשחרר את האסירים
"הרי חברותנו באו"ם גם נשק. וזהו קלף חשוב. זהו נשק שנמצא בכיס שלנו. לא השתמשתי בו ביום הראשון. לא אמרתי מיד עם הצטרפותי לאו"ם שאני רוצה להצטרף לבית הדין הפלילי הבינלאומי - לא. כבר שנתיים שאנו מנופפים בו- הבאנו לשחרור אסירים, סחטנו, כלומר במירכאות, ותפסנו עמדות חשובות מפני שיש לנו ביד קלף שאנו מנופפים בו."
19/03/2014 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat