English

 


התגובות הפלסטיניות לארגון "מבט לתקשורת פלסטינית"

Share |
הקודם הבא

משרד ההסברה של הרש״פ תוקף את מכון `מבט לתקשורת פלסטינית`: המכון מקדם את "ההסתה נגד הפלסטינים"
נדאא' יונס, מנהלת לשכת העיתונות במשרד ההסברה של הרש״פ: "היוזמה באה מצדו של סגן שר ההסברה [מחמוד ח׳ליפה]. הוא ראה שיש צורך והכרח להפיק סרט על ההסתה הישראלית, ביחוד כעת, כאשר דורי גולד (מנכ״ל משרד החוץ הישראלי) הגביר, למשל, באמצעות מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית’ את ההסתה נגד הפלסטינים וספרי הלימוד הפלסטינים."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 17/12/2015 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat