English

 


גרמנו לשינוי
רה"מ בנימין נתניהו עושה שימוש במחקר PMW כדי להעיד על כוונותיהם האלימות של משתתפי המשט בעזה
Share |
"הם הביאו עימם מבעוד מועד סכינים, מוטות ברזל, וכלי נשק נוספים. הם קראו קריאות מלחמה נגד היהודים. ניתן לשמוע חלק מהדברים בהקלטות שפורסמו. לא הייתה זו ספינת אהבה. זו הייתה ספינת שנאה."


הדוח הקודם הדוח הבאלארכיון גרמנו לשינוי
Created by swat