English

 


עלילות
קונספירציות נוספות
קריקטורה של הפת"ח משווה יהודים לדאעש
פייסבוק, "פת"ח - העמוד המרכזי" - 16/11/2015
 בציור רואים קופסת גפרורים שעליה כתוב "טרור" באנגלית ובערבית, ומתוכה מבצבצים שני גפרורים – אחד עם ראש של לוחם אסלאמיסט, המייצג את המדינה האסלאמית, ואחד עם ראש של יהודי דתי, המייצג את ישראל.
 
 

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat