English

 


אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
המופתי מוחמד חוסיין

Share |
הקודם הבא

המופתי הפלסטיני קורא לרצח היהודים בעזרת ציטוט מסורת אסלאמית
המנחה בעצרת פת"ח:
"מלחמתנו עם צאצאי הקופים והחזירים (כינוי ליהודים), היא מלחמת דת ואמונה.
תחי פת"ח! [אני מזמין אותך] השיח' הנכבד שלנו."

המופתי הפלסטיני מוחמד חוסיין:
"47 שנים לפרוץ המהפכה [של פת"ח]. איזו מהפכה? המהפכה המודרנית בהיסטוריה של העם הפלסטיני. למעשה, פלסטין כולה היא מהפכה, מאז ש[הח'ליף] עומר בא [לכבוש את ירושלים, בשנת 637], גם בעת הזאת, ועד אחרית הימים. החדית' המהימן (מסורת המיוחסת למוחמד), שבשני הספרים המהימנים, אל-בוח'ארי ומוסלים, אומר:
"השעה [של תחיית המתים] לא תגיע עד שתלחמו ביהודים. היהודי יתחבא מאחורי אבנים או עצים. והאבנים או העצים יקראו:
'הו מוסלמי, הו עבד אללה, יש יהודי מאחורי, בוא והרגהו!'
מלבד עץ הע'רקד [שישאר בשקט]."
לכן אין זה פלא שאתם רואים [עצי] ע'רקד מקיפים את ההתנחלויות ואת הקולוניות [הישראליות]."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 09/01/2012 (1 דקות.)


סרטונים
ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat