English

 


חשוב מבחינה היסטורית
מבצע ’עמוד ענן’ (2012)

Share |
הקודם הבא

קליפ של חמאס: "אנו חוטפים חיילים אנו הורגים יהודים"
"אנו הגדודים [גדודי אל-קסאם של חמאס]
הגדודים - אנו חוטפים חיילים,
הגדודים - אנו הורגים יהודים,
הגדודים - אנו מתצפתים על הגבולות,
הגדודים - אנו איננו יראים מהמוות,
הגדודים - חגור את נשקך
חגור, חגור
החרב את מאורות הגזלנים
והצת את העושקים.
באימון ובהכנה, שאג, הו אריה של [גדודי] אל-קסאם
בכוח ידך הארץ תשוב, ונניף את דגל האסלאם."

בנוסף למילות השיר בערבית, מופיעים על המסך משפטים בעברית המופנים אל הישראלים, על רקע תמונות של אימונים צבאיים, פיצוצים, ותמונות פיגועים והלוויות בישראל:
"האברים שלכם מפוזרים בכל מקום -
בתי הקברות מחכה לכם"
ערוץ אל-אקצא (חמאס) 21/11/2012 (1 דקות.)


סרטונים
ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat