English

 


"הגיאוגרפיה של העולם הערבי, כיתה ט`"
כותרת: "שדות נפט בעיראק ובסוריה"

שטחי ישראל, הגדה המערבית ורצועת עזה נקראים כולם יחד "פלסטין" בספר לימוד זה. במפה מצויינות המדינות הגובלות ב"פלסטין", אך ישראל אינה מוזכרת.

המפה מופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2003, ונמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010הקודם הבא


1- בי"ס וספרי הלימוד של הרש"פ משתמשים במפות ללא ישראל

"גיאוגרפיה אנושית, כיתה ו`"
01/01/2010
"מתמטיקה חלק א`, כיתה ב`"
01/01/2010
"חינוך לאומי, כיתה ו`"
01/01/2010
"חינוך לאומי, כיתה ו`"
01/01/2010
"היסטוריה של הערבים והעולם במאה ה-20, כיתה י"ב"
01/01/2010
"חינוך לאומי, כיתה ב`"
01/01/2010
"חינוך לאומי, כיתה א`"
01/01/2010
"חינוך לאומי, כיתה א`"
01/01/2010
"היסטוריה של הערבים והעולם במאה ה-20, כיתה י"ב"
01/01/2010
"טכנולוגיה, כיתה ז`"
01/01/2010
"מתמטיקה חלק א`, כיתה ז`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ג`"
01/01/2010
"בעיות מודרניות, כיתה י"ב"
01/01/2010
"חינוך לאומי, כיתה ו`"
01/01/2010
"מתמטיקה חלק א`, כיתה ב`"
01/01/2010
"מתמטיקה חלק א`, כיתה ז`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של העולם הערבי, כיתה ט`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של העולם הערבי, כיתה ט`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של העולם הערבי, כיתה ט`"
01/01/2010
"גיאוגרפיה סביבתית, כיתה ח`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של העולם הערבי, כיתה ט`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק ב`, כיתה ד`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"גיאוגרפיה סביבתית, כיתה ה`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק ב`, כיתה ב`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של העולם הערבי, כיתה ט`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של העולם הערבי, כיתה ט`"
01/01/2010
"גיאוגרפיה טבעית, כיתה ה`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"גיאוגרפיה סביבתית, כיתה ח`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
01/01/2010
"היסטוריה של הערבים והעולם במאה ה-20, כיתב י"ב"
01/01/2010
"גיאוגרפיה פיזית ואנושית, כיתה י"ב"
01/01/2010
"מתמטיקה חלק א`, כיתה ג`"
01/01/2010
"מדע כללי, כיתה ו`"
01/01/2010


2- מנהיגי הרשות הפלסטינית עם מפות ללא ישראל

שר ברש"פ מעניק כמתנה מפה של "פלסטין" הכוללת את כל שטח ישראל
26/10/2013
אל-חיאת אל-ג'דידה
מפה הכוללת את כל שטחי ישראל מוצגת במשרדו של שר ברש"פ
17/02/2013
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
מפות ישראל מוצגות תחת דגל פלסטיני בקליפ הלל לעבאס
21/08/2012
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
מחמוד עבאס נושא דברים במפקדת פת"ח על רקע מפה המוחקת את ישראל
24/11/2008
Official Palestinian Authority TV
ראש עיריית יריחו במשרדו לצד מפה המוחקת את ישראל
23/08/2007
אל-חיאת אל-ג'דידה
משלחת הרש"פ לטורקיה מגישה מתנות המוחקות את ישראל
27/04/2010
אל-דוסתור
ראש הממשלה הפלסטיני, סלאם פיאד, חנך אתר הנצחה בבורקין שעליו מפה המוחקת את ישראל
21/02/2010
אל-חיאת אל-ג'דידה
יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, אוחז במפת פלסטין המוחקת את ישראל
27/04/2009
אל-דוסתור
שר האסירים הפלסטיני, עיסא קראקע, אוחז במפה המוחקת את ישראל
08/07/2009
Official Palestinian Authority TV
עבאס נואם בלשכתו על רקע מפה המוחקת את ישראל
24/11/2008
Official Palestinian Authority TV
ראש הממשלה הפלסטיני, סלאם פיאד, מקבל פרס שעליו מפה המוחקת את ישראל
06/08/2008
אל-חיאת אל-ג'דידה
ראש הממשלה הפלסטיני לשעבר, אבו עלאא`, פוגש את מזכיר מפלגת הסוציאליסטים הגרמנית על רקע מפה המוחקת את ישראל
02/02/2009
אל-דוסתור
יאסר ערפאת מניף מפה המוחקת את ישראל
29/04/2004
אל-דוסתור


3- הדגל הפלסטיני מסמן את כל ישראל כ"פלסטין"4- הנהגת הרשות הפלסטינית משתמשת במפות ללא ישראל

לוגו של פת"ח מציג מפה הכוללת את כל שטחי ישראל והרש"פ ומעליו רובים
09/09/2013
אל-חיאת אל-ג'דידה
לוגו של עיריית אל-סמוע כולל מפה שמוחקת את ישראל
07/02/2013
אל-חיאת אל-ג'דידה
מפה הכוללת את כל שטח ישראל בסמל עיריית ח'אראס
04/09/2012
אל-חיאת אל-ג'דידה
מפה הכוללת את כל שטח ישראל מוצגת מאחורי חבר הוועד הפועל של אש"ף
29/08/2012
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
מפה הכוללת את ישראל מוצגת במשרדו של ראש רשות המים הפלסטיני
24/08/2012
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
אתר האטלס הסטטיסטי של הרשות הפלסטינית מציג מפה המוחקת את ישראל כולה
11/07/2010
משרד ההקדשים (לענייני דתות) מציג מפה המוחקת את ישראל
11/07/2010
משרד החקלאות הפלסטיני מציג מפה המוחקת את ישראל
11/07/2010
מפה המוחקת את ישראל בטקס לציון הקמת פת"ח
06/08/2008
אל-דוסתור
אתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברשות הפלסטינית משתמש במפה המוחקת את ישראל
01/02/2010
אתר הרשות הפלסטינית מציג מפה המוחקת את ישראל
15/04/2010
מפה המוחקת את ישראל באתר אינטרנט רשמי של הרשות הפלסטינית
19/04/2009


5- "פלסטין" במקום ישראל בסמלים של ארגוני טרור6- שימוש במפות ללא ישראל בערוץ הטלויזיה שבשליטת הרש"פ

פסל של מפה מוחק את ישראל
16/07/2013
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
מפה ענקית מוחקת את ישראל בצירוף הטקסט: "פלסטין- שבים בקרוב"
16/07/2013
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
מפה הכוללת את כל שטחי ישראל על שרשרת של מנחה בטלוויזיה הפלסטינית
30/11/2012
סרטון מצוייר בטלוויזיית הרש"פ מציגה מפה הכוללת את כל שטחי ישראל בכיתת ילדים
25/11/2012
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
ילדים בטלוויזיה הפלסטינית מציירים מפות המוחקות את ישראל
01/08/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (1)
27/07/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (2)
10/08/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (3)
13/07/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (4)
11/07/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (5)
08/07/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" רקומה המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית
02/06/2010
אל-דוסתור
מפות "פלסטין" מגולפות מעץ מוחקות את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית
27/06/2010
אל-דוסתור
בקליפ מוזיקלי לילדים בטלוויזיה הפלסטינית מפות המוחקות את ישראל (1)
14/05/2010
אל-דוסתור
בקליפ מוזיקלי לילדים בטלוויזיה הפלסטינית מפות המוחקות את ישראל (2)
14/05/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (6)
17/05/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" בתוכנית חינוכית לילדים מוחקת את ישראל
14/05/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (7)
21/02/2010
אל-דוסתור
מהדורת חדשות בטלוויזיה הפלסטינית עושה שימוש במפה המוחקת את ישראל
22/07/2004
אל-דוסתור
מפה המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (8)
08/11/2005
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (9)
01/01/2009
אל-דוסתור


7- שימוש במפות ללא ישראל בקריקטורות של הרש"פ8- שימוש פרטי וציבורי במפות ללא קיומה של ישראל


נושאים בדף זה
1- בי"ס וספרי הלימוד של הרש"פ משתמשים במפות ללא ישראל
2- מנהיגי הרשות הפלסטינית עם מפות ללא ישראל
3- הדגל הפלסטיני מסמן את כל ישראל כ"פלסטין"
4- הנהגת הרשות הפלסטינית משתמשת במפות ללא ישראל
5- "פלסטין" במקום ישראל בסמלים של ארגוני טרור
6- שימוש במפות ללא ישראל בערוץ הטלויזיה שבשליטת הרש"פ
7- שימוש במפות ללא ישראל בקריקטורות של הרש"פ
8- שימוש פרטי וציבורי במפות ללא קיומה של ישראל
Created by swat