English

 


"חינוך לאומי חלק ב`, כיתה ד`"
במפה מוזכרים שטחי ישראל והרשות הפלסטינית, אך נקראים "פלסטין" כיחידה אחת - וישראל אינה מוזכרת.

המפה מופיה בספר לימוד פךסטיני שיצא לאור בשנת 2003, הנמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010הקודם הבא


1- בי"ס וספרי הלימוד של הרש"פ משתמשים במפות ללא ישראל

"גיאוגרפיה אנושית, כיתה ו`"
01/01/2010
"מתמטיקה חלק א`, כיתה ב`"
01/01/2010
"חינוך לאומי, כיתה ו`"
01/01/2010
"חינוך לאומי, כיתה ו`"
01/01/2010
"היסטוריה של הערבים והעולם במאה ה-20, כיתה י"ב"
01/01/2010
"חינוך לאומי, כיתה ב`"
01/01/2010
"חינוך לאומי, כיתה א`"
01/01/2010
"חינוך לאומי, כיתה א`"
01/01/2010
"היסטוריה של הערבים והעולם במאה ה-20, כיתה י"ב"
01/01/2010
"טכנולוגיה, כיתה ז`"
01/01/2010
"מתמטיקה חלק א`, כיתה ז`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ג`"
01/01/2010
"בעיות מודרניות, כיתה י"ב"
01/01/2010
"חינוך לאומי, כיתה ו`"
01/01/2010
"מתמטיקה חלק א`, כיתה ב`"
01/01/2010
"מתמטיקה חלק א`, כיתה ז`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של העולם הערבי, כיתה ט`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של העולם הערבי, כיתה ט`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של העולם הערבי, כיתה ט`"
01/01/2010
"גיאוגרפיה סביבתית, כיתה ח`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של העולם הערבי, כיתה ט`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק ב`, כיתה ד`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"גיאוגרפיה סביבתית, כיתה ה`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק ב`, כיתה ב`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של העולם הערבי, כיתה ט`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של העולם הערבי, כיתה ט`"
01/01/2010
"גיאוגרפיה טבעית, כיתה ה`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
01/01/2010
"גיאוגרפיה סביבתית, כיתה ח`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
01/01/2010
"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
01/01/2010
"היסטוריה של הערבים והעולם במאה ה-20, כיתב י"ב"
01/01/2010
"גיאוגרפיה פיזית ואנושית, כיתה י"ב"
01/01/2010
"מתמטיקה חלק א`, כיתה ג`"
01/01/2010
"מדע כללי, כיתה ו`"
01/01/2010


2- מנהיגי הרשות הפלסטינית עם מפות ללא ישראל

שר ברש"פ מעניק כמתנה מפה של "פלסטין" הכוללת את כל שטח ישראל
26/10/2013
אל-חיאת אל-ג'דידה
מפה הכוללת את כל שטחי ישראל מוצגת במשרדו של שר ברש"פ
17/02/2013
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
מפות ישראל מוצגות תחת דגל פלסטיני בקליפ הלל לעבאס
21/08/2012
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
מחמוד עבאס נושא דברים במפקדת פת"ח על רקע מפה המוחקת את ישראל
24/11/2008
Official Palestinian Authority TV
ראש עיריית יריחו במשרדו לצד מפה המוחקת את ישראל
23/08/2007
אל-חיאת אל-ג'דידה
משלחת הרש"פ לטורקיה מגישה מתנות המוחקות את ישראל
27/04/2010
אל-דוסתור
ראש הממשלה הפלסטיני, סלאם פיאד, חנך אתר הנצחה בבורקין שעליו מפה המוחקת את ישראל
21/02/2010
אל-חיאת אל-ג'דידה
יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, אוחז במפת פלסטין המוחקת את ישראל
27/04/2009
אל-דוסתור
שר האסירים הפלסטיני, עיסא קראקע, אוחז במפה המוחקת את ישראל
08/07/2009
Official Palestinian Authority TV
עבאס נואם בלשכתו על רקע מפה המוחקת את ישראל
24/11/2008
Official Palestinian Authority TV
ראש הממשלה הפלסטיני, סלאם פיאד, מקבל פרס שעליו מפה המוחקת את ישראל
06/08/2008
אל-חיאת אל-ג'דידה
ראש הממשלה הפלסטיני לשעבר, אבו עלאא`, פוגש את מזכיר מפלגת הסוציאליסטים הגרמנית על רקע מפה המוחקת את ישראל
02/02/2009
אל-דוסתור
יאסר ערפאת מניף מפה המוחקת את ישראל
29/04/2004
אל-דוסתור


3- הדגל הפלסטיני מסמן את כל ישראל כ"פלסטין"4- הנהגת הרשות הפלסטינית משתמשת במפות ללא ישראל

לוגו של פת"ח מציג מפה הכוללת את כל שטחי ישראל והרש"פ ומעליו רובים
09/09/2013
אל-חיאת אל-ג'דידה
לוגו של עיריית אל-סמוע כולל מפה שמוחקת את ישראל
07/02/2013
אל-חיאת אל-ג'דידה
מפה הכוללת את כל שטח ישראל בסמל עיריית ח'אראס
04/09/2012
אל-חיאת אל-ג'דידה
מפה הכוללת את כל שטח ישראל מוצגת מאחורי חבר הוועד הפועל של אש"ף
29/08/2012
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
מפה הכוללת את ישראל מוצגת במשרדו של ראש רשות המים הפלסטיני
24/08/2012
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
אתר האטלס הסטטיסטי של הרשות הפלסטינית מציג מפה המוחקת את ישראל כולה
11/07/2010
משרד ההקדשים (לענייני דתות) מציג מפה המוחקת את ישראל
11/07/2010
משרד החקלאות הפלסטיני מציג מפה המוחקת את ישראל
11/07/2010
מפה המוחקת את ישראל בטקס לציון הקמת פת"ח
06/08/2008
אל-דוסתור
אתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברשות הפלסטינית משתמש במפה המוחקת את ישראל
01/02/2010
אתר הרשות הפלסטינית מציג מפה המוחקת את ישראל
15/04/2010
מפה המוחקת את ישראל באתר אינטרנט רשמי של הרשות הפלסטינית
19/04/2009


5- "פלסטין" במקום ישראל בסמלים של ארגוני טרור6- שימוש במפות ללא ישראל בערוץ הטלויזיה שבשליטת הרש"פ

פסל של מפה מוחק את ישראל
16/07/2013
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
מפה ענקית מוחקת את ישראל בצירוף הטקסט: "פלסטין- שבים בקרוב"
16/07/2013
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
מפה הכוללת את כל שטחי ישראל על שרשרת של מנחה בטלוויזיה הפלסטינית
30/11/2012
סרטון מצוייר בטלוויזיית הרש"פ מציגה מפה הכוללת את כל שטחי ישראל בכיתת ילדים
25/11/2012
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
ילדים בטלוויזיה הפלסטינית מציירים מפות המוחקות את ישראל
01/08/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (1)
27/07/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (2)
10/08/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (3)
13/07/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (4)
11/07/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (5)
08/07/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" רקומה המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית
02/06/2010
אל-דוסתור
מפות "פלסטין" מגולפות מעץ מוחקות את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית
27/06/2010
אל-דוסתור
בקליפ מוזיקלי לילדים בטלוויזיה הפלסטינית מפות המוחקות את ישראל (1)
14/05/2010
אל-דוסתור
בקליפ מוזיקלי לילדים בטלוויזיה הפלסטינית מפות המוחקות את ישראל (2)
14/05/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (6)
17/05/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" בתוכנית חינוכית לילדים מוחקת את ישראל
14/05/2010
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (7)
21/02/2010
אל-דוסתור
מהדורת חדשות בטלוויזיה הפלסטינית עושה שימוש במפה המוחקת את ישראל
22/07/2004
אל-דוסתור
מפה המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (8)
08/11/2005
אל-דוסתור
מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (9)
01/01/2009
אל-דוסתור


7- שימוש במפות ללא ישראל בקריקטורות של הרש"פ8- שימוש פרטי וציבורי במפות ללא קיומה של ישראל


נושאים בדף זה
1- בי"ס וספרי הלימוד של הרש"פ משתמשים במפות ללא ישראל
2- מנהיגי הרשות הפלסטינית עם מפות ללא ישראל
3- הדגל הפלסטיני מסמן את כל ישראל כ"פלסטין"
4- הנהגת הרשות הפלסטינית משתמשת במפות ללא ישראל
5- "פלסטין" במקום ישראל בסמלים של ארגוני טרור
6- שימוש במפות ללא ישראל בערוץ הטלויזיה שבשליטת הרש"פ
7- שימוש במפות ללא ישראל בקריקטורות של הרש"פ
8- שימוש פרטי וציבורי במפות ללא קיומה של ישראל
Created by swat