English

 


פריט חדשות פלסטיני
עבאס ממנה עורך לעיתון הרשמי של הרש"פ, "אל-חיאת אל-ג`דידה", באמצעות צו נשיאותי
אל-חיאת אל-ג'דידה  -  25/06/2014


 
"הנשיא [של הרש"פ] מחמוד עבאס פרסם צו נשיאותי בדבר מינוי הסופר מחמוד אבו אל-היג'אא' לעורך הראשי של עיתון 'אל-חיאת אל-ג'דידה'.
מיד לאחר שקיבל את הצו הנשיאותי, אשר התפרסם ב-22 ביוני הנוכחי, הביע אבו אל-היג'אא' את תודתו העמוקה ואת הערכתו לאמון הרב שנתן בו הנשיא מחמוד עבאס. הוא הדגיש כי הוא והעמיתים בעיתון יעבדו בכל כוחם כדי להוכיח שהם עומדים בציפיות הנשיא וההנהגה ושהם ראויים לאמון הזה.
הוא הדגיש כי עיתון 'אל-חיאת אל-ג'דידה' ימשיך לעבוד ותרום למען החברה הפלסטינית, ויישאר במה מקצועית המבטאת את רחשי לבו ואת ושאיפותיו של עמנו.
יצוין שאבו אל-היג'אא' כיהן בתפקידים בכירים בכמה מוסדות תקשורת, ושהוא סופר ומשורר."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהעוד בנושא:
עובדות על התקשורת הפלסטינית
Created by swat