English

 


פריט חדשות פלסטיני
מנחת תכנית טלוויזיה פלסטינית מאדירה את "כל האסירים הגיבורים הלוחמים"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ  -  06/09/2012


 
תכנית הטלוויזיה הפלסטינית "למענכם"
     מנחת התכנית: "תחילה, כל הברכות לכל האסירים הגיבורים, בייחוד לאסירים הוותיקים מביניהם. אנו אומרים וותיקים בהתאם לוותק בכלא, אך אתם המגדלורים, אתם הענקים, אתם הגיבורים, ואתם אלו אשר המחשתם את משמעות החירות- גם אם עברו עשרות שנים מאז מעצרכם. לוותיק האסירים כרים יונס ומאהר יונס, לכל האסירים הגיבורים הלוחמים בבתי הכלא של הכיבוש הישראלי אלפי ברכות... האסיר כרים יונס מהכפר ערערה, מהשטחים הכבושים משנת 48' (כלומר, ישראל), נחשב לוותיק האסירים, שהרי חלפו יותר מ-30 שנים מאז מעצרו."

הערה: כרים יונס – אסיר ערבי-ישראלי רצח חייל בנובמבר 1981, ונשפט למאסר עולם.

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהעוד בנושא:
האדרת מחבלים וטרור
Created by swat