מימון מערבי
מימון הטרור על ידי אירופה - קידום השנאה