שכתוב ההיסטוריה
שכתוב ההיסטוריה של ארץ ישראל כאמצעי לשלילת זכות קיומה של מדינת ישראל הוא עיקרון מרכזי במדיניות של הרשות הפלסטינית. זמן רב לפני מלחמת הטרור בשנת 2000 ("אינתיפאדת אל-אקצא"), פתחה הרשות הפלסטינית במלחמת "היסטוריה" - מחיקת ההיסטוריה היהודית והמרתה בהיסטוריה פלסטינית פיקטיבית. לתהליך שכתוב זה שתי מטרות מרכזיות: מחיקת העבר בן ה-3,000 של העם היהודי בארץ ישראל, והמצאת היסטוריה פלסטינית, ערבית ומוסלמית עתיקה בארץ.

מטרת העל של השכתוב ההיסטורי כחלק מאסטרטגיה פוליטית הוזכרה כבר בכנס של היסטוריונים פלסטינים בשנת 1998, שבו נעשה קישור ישיר בין שכתוב ההיסטוריה ליעד הפוליטי של שלילת זכות קיומה של ישראל:

"ד"ר יוסוף אל-זאמלי [יו"ר המחלקה להיסטוריה במכללה לחינוך בחאן יונס] קרא לכל האוניברסיטאות והמכונים לפעול לכתיבת ההיסטוריה של פלסטין ולהגן עליה, ולא לאפשר למושתלים [הזרים] ולאויבים לעוות אותה ולשחק בה, ו[בכך] לתת לגיטימציה להימצאות היהודים על האדמה הזו... אבו-עמר, [מרצה להיסטוריה] הבהיר כי... אין קשר בין הדור הקדום של היהודים לבין הדור החדש"
[אל-איאם, 04/12/1998]
 
מחיקת ההיסטוריה היהודית בארץ ישראל מלווה בהמצאת סיפורים היסטוריים, עתיקים וחדשים, פרי דמיונה של הרשות הפלסטינית, התומכים באידיאולוגיה הפוליטית של הרש"פ, וטוענים לבעלותם על הארץ. השואה, והיבטים נוספים בהיסטוריה היהודית, מוכחשים ומעוותים. דוגמא נוספת לעיוות היסטורי היא הסתרת עברו של ישו כיהודי שגר בארץ ישראל. מנהיגי הרשות הפלסטינית מציגים את ישו כפלסטיני אשר הטיף לאסלאם. בכך הם מכחישים לא רק את ההיסטוריה היהודית, כי אם גם את ההיסטוריה ואת בסיס הלגיטימציה של הנצרות.

ביחידה זו דוגמאות וציטוטים רבים, המראים כי שכתוב ההיסטוריה הינו חלק אינטגרלי ממדיניות הרש"פ, וכי השימוש הנעשה בו נועד ליצירת אידיאולוגיה פוליטית.
שכתוב ההיסטוריה הפלסטינית
לאחר שמחקה את ההיסטוריה היהודית, ממלאה הרשות הפלסטינית את החלל בהיסטוריה פיקטיבית של הפלסטינים, הערבים והמוסלמים בארץ ישראל. אנשי אקדמיה ברשות טוענים כי פלסטינים, ערבים ומוסלמים אכלסו את ארץ ישראל בתקופת התנ"ך ואף לפני כן. דברים אלה הינם בלתי אפשריים היסטורית, שכן הכינוי "פלסטין", במקום ארץ יהודה/ישראל הוטבע בידי הרומאים בשנת 136 לספירה, והאסלאם יוסד רק בשנת 610 לספירה.

המצאת אלפי שנות היסטוריה בדויה היא דבר המושג על ידי מסכת של עיוותים ושקרים, הכוללת הפיכתם של הכנענים התנכיים לערבים, הפיכת הישראלים, העבריים ובני יהודה התנכיים לערבים ומוסלמים, המרת דתו של משה לאסלאם והפיכת ישו לפלסטיני שהטיף לאסלאם ולא לנצרות.

הסרט "התיעודי" לכאורה המוצג כאן, המתאר את הכנענים התנכיים כערבים, שודר פעמים רבות בטלוויזיה הפלסטינית, ומהווה דוגמה לשכתוב ההיסטוריה:
 
"הכנענים הערבים הקימו את נמלי החוף של כנען, הידועה כיום כפלסטין. פלסטין הותקפה בידי פולשים, אך מאפייניה הכנענים-ערביים עמדו איתן נוכח המאמצים לשנותם. יפו היא דוגמא לעיר שהפולשים לא הצליחו למחוק את מקורותיה הכנעניים."
[הטלוויזיה הפלסטינית, בין השנים 2005 - 2007]
 
הסרט בודה את ההיסטוריה ומציג תמונה לפיה קורבנות הפלישה הרומאית היו ערבים, ולא ממלכת יהודה.

להלן דוגמאות נוספות לשכתוב ההיסטוריה הפלסטינית על ידי הרשות: