שנאת המערב ופאן-אסלאמיות

שאיפה אסלאמית לשלוט בעולם