שנאת המערב ופאן-אסלאמיות

עידוד שנאת הדמוקרטיות המערביות