עלילות
מאז הקמתה, נוקטת הרשות הפלסטינית במדיניות של החדרת שנאת יהודים ושנאת ישראל בקרב החברה הפלסטינית. תוך שימוש בכלי התקשורת, מערכת החינוך והמוסדות התרבותיים שבשליטתה, מקדמת הרשות הפלסטינית שנאה דתית, דברי שטנה, עלילות קונספירציה וכדומה. אלו נועדו להציג את הישראלים והיהודים כמי שמהווים איום על הפלסטינים, על הערבים ועל האנושות כולה.

מסע תעמולה זה נחל הצלחה כה גדולה בהחדרת הרעיונות, עד כי מרבית הפלסטינים רואים ברצח, מלחמה ואפילו בפיגועי התאבדות נגד יעדים ישראליים, כהגנה עצמית וכהגשמת רצון 'אללה.'

לאורך ההיסטוריה, נעשה שימוש נרחב בהאשמות כוזבות ובעלילות בכדי להסית לשנאה, אלימות ולרצח המונים. העלילות הקונספירטיביות הרבות כנגד מדינת ישראל, הישראלים והיהודים, הינם חלק בלתי נפרד ממדיניות טיפוח השנאה הנמשכת ברשות הפלסטינית. אנשי הרש"פ מאשימים את ישראל בהדבקת פלסטינים באיידס, בהפצת נגע הסמים, בתכנון וביצוע מזימת רצח ערפאת, ועוד. מטרת הרש"פ הייתה להחדיר את השנאה עד כדי כך שלחימה ואף רצח יהודים וישראלים יתויג כמעשה גבורה וכהגנה עצמית.
עלילה: "הפרוטוקולים של זקני ציון"
האם יתכן כי "זקני ציון" היהודים זוממים לשעבד אליהם את העולם כולו? הדבר נשמע מגוחך מכדי שיצריך התייחסות, לא כל שכן הכחשה או הבהרה. עם זאת, המסמך האנטישמי הפיקטיבי הנקרא 'הפרוטוקולים של זקני ציון', נחשב על ידי הרשות הפלסטינית כמסמך אותנטי המנחה את
"אל-חיאת אל-ג'דידה", 04/07/2005, 08/05/2009
ישראל בתכניותיה לשעבד את העולם כולו.

מאה שנים לאחר שהמשטרה החשאית של הצאר הרוסי יצרה את הזיוף המפורסם, מנהיגים דתיים ופוליטיים ואנשי חינוך ברש"פ מלמדים כי המסמך הוא שריר וקיים. מדוע? הגדרת ישראל כחלק מקנוניה יהודית חובקת עולם מאפשרת לרשות הפלסטינית להציג את ישראל כמסוכנת, לא-לגיטימית בעליל וכאיום על כלל האנושות. לכן, הלחימה ביהודים ואף הריגתם, היא פעולה של הגנה עצמית ושירות לעולם כולו.