עיתון הרש"פ מבהיר את תנאי המשכורות למחבלים
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 06/03/2014

 
     "יש לציין כי קיים הסכם שנחתם בשנת 2011 עם ראש הממשלה הקודם, ד"ר סלאם פיאד, הקובע כי יש לפעול באופן עיקרי ל[תשלום] משכורותיהן של משפחות השהידים מדרגה ראשונה, באופן הבא: משכורתו של השהיד הינה 1400 שקל, עם תוספת של 400 לרעיה ושל 200 לבן או לבת, וכן תוספת של 300 שקל [לתושבי] ירושלים והפנים (כלומר, ישראל). בנוסף, המשכורת של [משפחות] השהידים שבפזורה הינה 350 דולר, עם תוספת של 100 [דולר] לרעיה ושל 50 [דולר] לבן או לבת."